Globális átjáró
ország / nyelv

Az eFax adatvédelmi szabályzata

A jelen adatvédelmi szabályzat meglévő felhasználók esetében 2012. március 29. napjától, új felhasználók esetében elfogadástól hatályos.

j2 Cloud Services, Inc. and its subsidiaries (the "Company", "we", "us" or "our") are dedicated to establishing trusting relationships with our users by respecting their personal identity and by promoting the use of fair information practices. A jelen adatvédelmi szabályzat („szabályzat”) az eFax honlapjával (www.efax.com, „honlap”), valamint a jelenleg vagy a későbbiekben nyújtott eFax szolgáltatásokkal („szolgáltatások”) kapcsolatos információgyűjtési gyakorlatot szabályozza. A jelen szabályzat alkalmazásában „eFax-fiók” az a fiók, amelynek segítségével Ön a szolgáltatásokat igénybe veheti. A honlapunkon vagy szolgáltatásainkon keresztül a felhasználóktól birtokunkba jutott adatokat kizárólag a jelen szabályzatban kifejezetten rögzített feltételekkel adjuk át harmadik fél részére. A jelen szabályzat az alábbiakat ismerteti:

  1. a társaságunk által gyűjtött, személyazonosításra alkalmas adatok körét,
  2. az információk társaságunk általi felhasználásának módját, valamint azon személyek körét, akik részére társaságunk ügyféladatot adhat át,
  3. a felhasználók lehetőségeit az adatok gyűjtésével, felhasználásával és terjesztésével kapcsolatban,
  4. a társaságunk ellenőrzése alatt álló adatok elvesztése, illetéktelen felhasználása és módosítása elleni védelem céljából alkalmazott biztonsági eljárások típusait,
  5. a felhasználók lehetőségeit a pontatlan adatok helyesbítésére,
  6. a jelen szabályzat módosításaival kapcsolatos értesítés módját,
  7. társaságunk részvételét a Safe Harbor programban,
  8. társaságunk adatmegőrzési gyakorlatát.

Adatgyűjtés

Társaságunk a felhasználóktól a honlap különböző pontjain és a szolgáltatásokon keresztül adatokat gyűjt, egyrészt közvetlenül a felhasználóktól (többek között az ügyfélszolgálattal és értékesítéssel való kapcsolattartás során), másrészt sütik, naplófájlok, átlátszó GIF-ek és hasonló technológiák segítségével.

Regisztráció

A szolgáltatások használatához Önnek el kell végeznie a regisztrációs folyamatot. A regisztráció során meg kell adnia elérhetőségeit (nevét, telefonszámát és e-mail címét), társaságunk pedig PIN kódot ad Önnek. A regisztráció során kapott adatokat a szolgáltatás nyújtásához használjuk fel, továbbá ezen adatok alapján tájékoztatjuk Önt az eFax szolgáltatásokkal és más olyan szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek Önt érdekelhetik. Társaságunk kérheti vagy előírhatja, hogy a felhasználók általános demográfiai adatokat, például beosztást és iparágat adjanak meg annak érdekében, hogy testre szabottabb élményt nyújthassunk. A fizető felhasználóknak fizetési adatokat, például bankkártyájuk számát és lejárati dátumát is meg kell adniuk. Ezek az adatok a számlázáshoz és a felhasználók megrendeléseinek feldolgozásához szükségesek. Ha a megrendelés és/vagy a fizetés feldolgozása során probléma merül fel, a felhasználóval a megadott elérhetőségeken vesszük fel a kapcsolatot. Ha Ön az eFax szolgáltatásokra való regisztrációt megkezdte, de befejezni nem tudja, akkor társaságunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és megkísérel segítséget nyújtani Önnek az eFax előfizetésében, vagy külön e-mailben tájékoztatja Önt olyan egyéb szolgáltatásokról, amelyek Önt érdekelhetik. A tájékoztató e-mail üzeneteket az üzenetekben található linkre kattintva mondhatja le.

Az eFax kipróbálása

Ha Ön a honlapunkon található eFax próbaeszközt használja, akkor automatikusan mintafaxot kap e-mailben. Ezenkívül külön e-mailben tájékoztathatjuk Önt az eFax- vagy olyan egyéb szolgáltatásokról, amelyek Önt érdekelhetik. A tájékoztató e-mail üzeneteket az üzenetekben található linkre kattintva mondhatja le.

Vállalati felhasználók, a Free szolgáltatást vállalati e-mail címmel használó felhasználók

Az általunk gyűjtött adatok között lehetnek kizárólag vállalatokkal, kormányzati szervekkel, oktatási intézményekkel, egyéb gazdasági társaságokkal vagy nonprofit szervezetekkel kapcsolatos adatok, pl. vállalkozások címadatai. Az ilyen adatokat társaságunk korlátozás nélkül felhasználhatja. Ezenkívül ha Ön a Free szolgáltatásra vállalati e-mail címmel regisztrál, akkor társaságunk az e-mail címet jogosult közölni a hozzá tartozó URL tulajdonosával annak érdekében, hogy az eFax szolgáltatási szerződésnek megfelelően figyelemmel kísérje az eFax Free szolgáltatás használatára vonatkozó korlátozások és forgalmi limitek betartását, és érvényesítse azokat.

Sütik

A süti a felhasználó számítógépén tárolt adathalmaz, amely a felhasználóra vonatkozó adatokhoz kapcsolódik. Társaságunk egyaránt használhat egy munkamenetre érvényes és állandó sütiket. Az egy munkamenetre érvényes süti törlődik, amint a felhasználó bezárja a böngészőt. Az állandó süti a felhasználó merevlemezén hosszú ideig tárolt kisméretű fájl. Az állandó sütik a böngésző súgójában található útmutató alapján távolíthatók el. A süti használata a honlapon töltött idő során nem kapcsolódik személyazonosításra alkalmas adathoz, kivéve akkor, ha a felhasználó tárolta a felhasználónevét és PIN kódját, hogy azokat a fiókba történő belépéskor ne kelljen minden alkalommal megadnia. Ilyenkor a felhasználó számítógépén állandó süti tárolódik, amely a felhasználó fiókadataihoz kapcsolódik. A honlap az állandó süti letiltásakor is használható, ilyenkor azonban egyes funkciók korlátozottan működnek. Az állandó sütik segítségével társaságunk nyomon követheti és megcélozhatja továbbá a felhasználók érdeklődési körét annak érdekében, hogy javítsa a honlap nyújtotta élményt. Lásd a Profil c. részt. Egyes üzleti partnereink, például külső hirdetők társaságunk honlapján, e-mail üzenetekben, vagy más internetes oldalakon futó hirdetéseinkben sütiket helyezhetnek el. A sütik nem kapcsolódnak személyazonosításra alkalmas adathoz. A jelen szabályzat a sütik társaságunk általi használatát szabályozza, külső hirdetők általi használatukra nem terjed ki. Külső hirdetőink saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, amelyeket a felhasználónak célszerű megismernie. A felhasználóbarát élmény érdekében egyes külső promóciók és hirdetések olyan kialakításúak, hogy ha a felhasználó a hirdetésre vagy promócióra kattint, akkor az automatikusan továbbítja a felhasználó adatait az adott harmadik fél érkezési oldalára. Társaságunk hirdetéseinek más internetes oldalakon való megjelenítéséről, valamint ennek letiltásáról bővebben a Választás/lemondás c. részben olvashat.

Naplófájlok

A legtöbb internetes oldalhoz hasonlóan szervereink a felhasználói élmény és a szolgáltatások javítása érdekében a trendek elemzéséhez, honlapunk adminisztrációjához, a felhasználók mozgásának, kattintásainak és - a személyazonosításra alkalmas adatok kivételével - az űrlapokon begépelt szöveg összesített nyomon követéséhez és rögzítéséhez, valamint egyéb adatok gyűjtéséhez naplófájlokat és egyéb szolgáltatásokat használnak. [A ClickTale Analytics szolgáltatás a http://www.clicktale.net/disable.html oldalon tiltható le.]

Átlátszó GIF-ek

Az átlátszó GIF-ek egyedi azonosítóval ellátott kisméretű grafikus elemek, amelyek a sütikhez hasonló szerepet töltenek be: segítségükkel nyomon követhető a felhasználók online mozgása. Az átlátszó GIF-ek az oldalon nem láthatók, és a sütiknél sokkal kisebbek, méretük körülbelül egy mondatvégi pontnak felel meg. Társaságunk átlátszó GIF-eket helyezhet el továbbá HTML formátumú e-mail üzeneteiben, amely alapján megállapíthatjuk, hogy a címzettek mely üzeneteket nyitották meg. Ennek segítségével mérhetjük egyes közleményeink, valamint marketingkampányaink hatékonyságát. A promóciós e-mail üzenetek lemondásának módját a Választás/lemondás c. rész ismerteti.

Profil

A sütik, naplófájlok és átlátszó GIF-ek segítségével gyűjtött adatokat tárolhatjuk, és azokból felhasználói profilokat hozhatunk létre. A profil egyedi felhasználókról tárolt információkból áll, és megtekintési preferenciákra, valamint a szolgáltatások felhasználására vonatkozó részleteket tartalmaz. A felhasználókról és preferenciáikról harmadik féltől is gyűjthetünk adatokat. Lásd a Külső közvetítők, adatok kiegészítése c. részt. Így az adatok a felhasználók személyazonosításra alkalmas adataihoz kapcsolhatók a honlapon elérhető tartalom javítása, a meglévő szolgáltatások fejlesztése és új, a felhasználókat valószínűleg érdeklő szolgáltatások nyújtása érdekében, valamint az érdeklődésüknek megfelelő friss termékinformációk és promóciók eljuttatása céljából azon felhasználók részére, akik az ilyen promóciók kézbesítésére feliratkoztak.

A gyermekek adatainak védelme

Társaságunk 13 év alatti gyermekekről nem gyűjt tudatosan személyes adatokat. Ha megállapítjuk, hogy 13 alatti gyermek személyes adatai vannak a birtokunkban, akkor azokat töröljük a rendszereinkből. For tips on protecting children's privacy online, please the FTC's Web site (http://www.consumer.ftc.gov/topics/privacy-identity).

A személyazonosításra alkalmas adatok felhasználása

Jogi eljárás, biztonság

Társaságunk a jelen szabályzatban foglaltakon túl nem tesz közzé a felhasználókkal kapcsolatos személyazonosításra alkalmas adatokat, továbbá nem követi nyomon, nem módosítja és nem teszi közzé a felhasználók által a szolgáltatások segítségével továbbított közléseket, kivéve akkor, ha társaságunk jóhiszeműen feltételezheti, hogy az szükséges 1 a jogszabályi előírások betartásához, vagy ha társaságunk jóhiszeműen feltételezheti, hogy a közzétételt folyamatban lévő bírósági eljárásnak vagy a társaságunk részére kézbesített bírósági végzésnek vagy értesítésnek való megfelelés indokolja; 2 jogellenes tevékenység kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy az azzal kapcsolatos intézkedéshez; 3 társaságunk jogainak vagy vagyonának védelméhez; vagy 4 felhasználóink és a nyilvánosság biztonságának védelméhez. Társaságunk átadhat például személyes adatokat igazságügyi szervek, egyéb állami tisztviselők, valamint harmadik felek részére, ha büntető- vagy polgári eljárás során erre vonatkozó megkeresést kap. Esetenként az ilyen megkeresések külső, a világ különböző pontjain található internet-, távközlési és helymegosztási szolgáltatóinktól érkeznek, amelyek a szolgáltatásaink nyújtásához szükséges hálózatot biztosítják társaságunk számára. Hálózatunk integritása érdekében gyakran teljesítünk külső szolgáltatóktól érkező megkereséseket vagy olyan megkereséseket, amelyekkel igazságügyi szervek és egyéb állami tisztviselők fordulnak a külső szolgáltatókhoz. Ha társaságunk megítélése szerint valamely felhasználó adatainak (ideértve a fiókadatokat is) átadása szükséges, akkor fenntartjuk a jogot az adott felhasználóról a birtokunkban lévő valamennyi adat átadására.

Polgári megkeresésekre vonatkozó szabályok

Felhasználói adatok átadását Ön polgárjogi eljárás keretében érvényes idézés, bírósági határozat vagy házkutatási engedély társaságunknak történő megküldésével, valamint az alábbi díjfizetési feltételek elfogadásával kérheti. All civil subpoenas should be directed to: j2 Cloud Services, Inc. Subpoena Department 6922 Hollywood Boulevard 5th Floor Los Angeles, CA 90028 Fax: 1-310-943-2400. Érvényes megkeresés kézhezvételekor társaságunk értesíti azt az előfizetőt, akinek az adatait kérik. Nem rendkívüli esetben társaságunk a megkereséssel érintett előfizető azonosító adatait általában két héttel a megkeresés kézhezvételét követően adja át, kivéve akkor, ha a felhasználó ez ellen kifogást emel, vagy ha az átadásra társaságunkat jogszabály kötelezi. Társaságunk a kutatásért óránként 90,00 USD díjat, tanúvallomás esetén külön díjat, oldalanként 0,25 USD, Federal Express útján küldött válasz esetén 22,00 USD díjat számít fel. A megkeresést benyújtó személy vagy szervezet részére a kézhezvételt követően számlát állítunk ki, amelynek összegét a benyújtó fél köteles a számla keltétől számított 15 napon belül kiegyenlíteni. Checks should be made out to j2 Cloud Services, Inc.

Szolgáltatások nyújtása

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy (a) a szolgáltatások nyújtásához, ideértve nem kizárólagosan az üzenetek továbbítását és indexelését; (b) a kapcsolódó hálózatok technikai követelményeinek teljesítéséhez; (c) a szolgáltatás zavarainak megelőzéséhez vagy mérsékléséhez; valamint (d) egyéb hasonló követelmények teljesítéséhez szükséges lehet a faxüzenetek és azok tartalmának elérése és technikai feldolgozása.

Üdvözlő e-mail és akciók

Minden új felhasználónak üdvözlő e-mailt küldünk adataik (például nevük és e-mail címük), valamint PIN kódjuk ellenőrzése céljából. A felhasználók alkalmi jelleggel társaságunk szolgáltatásait, valamint a számukra potenciálisan érdekes külső szolgáltatásokat népszerűsítő e-mail üzenetet („promóciós e-mail üzenet”) kaphatnak. A promóciós e-mail üzenetek lemondásának módját a Választás/lemondás c. rész ismerteti. Társaságunk a felhasználókat egyéb kommunikációs csatornákon, például telefonon vagy levélben is megkeresheti a felhasználók által megadott vagy külső forrásból a Külső közvetítők, adatok kiegészítése c. részben foglaltak szerint megszerzett elérhetőségeken.

Friss termékinformációk, hírlevelek, közlemények

Társaságunk felhasználói tippeket, friss termékinformációkat, valamint a szolgáltatási szerződés vagy a jelen szabályzat módosításait tartalmazó értesítést is küldhet a felhasználóknak. Szükség esetén a szolgáltatásokkal kapcsolatos közleményt is küldünk. Például ha valamelyik szolgáltatásunk karbantartás miatt átmenetileg nem elérhető, akkor erről e-mailt küldhetünk a felhasználóknak. A felhasználók az ilyen nem promóciós értesítéseket csak fiókjuk kikapcsolásával mondhatják le.

Ügyfélszolgálat

A felhasználókkal segítségkérésükre reagálva, vagy a felhasználói fiókokkal kapcsolatos kérdésekben vesszük fel a kapcsolatot. Választ az egyes felhasználók választásának megfelelően e-mailben, telefonon, internetes csevegőn, postai úton vagy egyéb lehetséges módon küldünk.

Telefonhívások rögzítése

j2 Global records all telephone calls for the purposes of training, improvement of services, fraud prevention and to ensure the accuracy of instructions communicated to j2.

Visszaélés, faxszemét

Társaságunk zéró toleranciát hirdet a visszaéléssel szemben. Társaságunk nem felelős a szolgáltatások útján kézbesített külső közleményekért, ennek ellenére minden jogilag lehetséges eszközzel arra törekszünk, hogy megakadályozzuk a szolgáltatások törvénytelen célra való felhasználását, ideértve nem kizárólagosan a kéretlen ajánlatot tartalmazó faxok (faxszemét) továbbítását. Kifejezetten korlátozzuk továbbá az olyan magatartást, amely indokolatlan vagy aránytalan mértékben terheli társaságunk erőforrásait. Kérjük azokat a felhasználókat, akiknek a faxszemét fogadása kellemetlenséget okoz vagy akiket a szolgáltatások törvénytelen felhasználása egyéb módon érint, az ilyen magatartást itt jelentsék be.

Külső közvetítők, adatok kiegészítése

Társaságunk harmadik felek közreműködését veheti igénybe és azok részére felhasználói adatokat adhat át annak érdekében, hogy kötelezettségeit megfelelően ellássa, a szolgáltatások minőségét javítsa, és a felhasználókat az őket potenciálisan érdeklő szolgáltatásokról tájékoztassa. Társaságunk például valamennyi bankkártya-tranzakció esetében ellenőrzi a számlázási címet, és egyes vállalati felhasználókra vonatkozóan hitelinformációkat szerezhet be. A szolgáltatásokat külső kártyafeldolgozó társaság közreműködésével számlázzuk a felhasználóknak. Ezenkívül harmadik felek közreműködését vehetjük igénybe honlapunk egyes részeinek tárolásához, egyes felhasználói információkérések teljesítéséhez, valamint a jogszabályi előírásoknak való megfeleléshez. A felhasználói élmény testreszabásához, valamint ahhoz, hogy társaságunk és a külső hirdetők ajánlatai a felhasználók érdeklődésének megfeleljenek, társaságunk felhasználói adatokat adhat át harmadik felek részére a felhasználók és preferenciáik jobb megismerése céljából. Az ilyen társaságok személyazonosításra alkalmas adatot nem tárolhatnak és nem használhatnak fel másodlagos célra, a tőlük származó adatokat társaságunk a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeli.

A felhasználók lehetőségei a személyazonosításra alkalmas adatok gyűjtésével, felhasználásával és terjesztésével kapcsolatban

Cégátalakítás

A társaságunkat érintő cégátalakítás – fúzió, más társaság általi felvásárlás, vagyon részleges értékesítése – esetén a felhasználók személyes adatai a legtöbb esetben az átruházott eszközök részét képezik. Ha a cégátalakításból adódóan a felhasználók személyazonosításra alkalmas adatai a gyűjtéskor közölt módtól eltérően kerülnek felhasználásra, akkor a felhasználók az Értesítés a szabályzat módosításáról c. részben leírtaknak megfelelően úgy dönthetnek, hogy az eltérő felhasználáshoz nem járulnak hozzá.

Választás/lemondás

A Free szolgáltatás felhasználói automatikusan feliratkoznak a promóciós e-mail üzenetek fogadására. A Free szolgáltatás azon felhasználói, akik díjköteles szolgáltatásra váltanak vagy lemondják az ingyenes szolgáltatásokat, ezt követően is kaphatnak promóciós e-mail üzeneteket, amíg az azokban található linkre kattintva le nem iratkoznak. A fizető felhasználók a promóciós e-mail üzeneteket az üzenetekben található linkre kattintva mondhatják le. Társaságunk külső hirdetők közreműködését is igénybe veszi a szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések más internetes oldalakon való megjelenítéséhez. Társaságunk hirdetéseinek más internetes oldalakon való megjelenítéséről, valamint ennek letiltásáról bővebben a http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp oldalon olvashat.

Linkek

A jelen szabályzat hatálya kizárólag a társaságunk által a honlapon, a szolgáltatásokon és az ügyfélszolgálaton keresztül gyűjtött információkra terjed ki. Társaságunk hirdetői és partnerkapcsolatban áll harmadik felek internetes oldalaival, amelyek az érdeklődőket honlapunkra irányítják. Az ilyen internetes oldalakon gyűjtött adatokra a jelen szabályzat nem vonatkozik. Társaságunk ezenkívül egyes internetes oldalakkal társmárkát építhet. Egy internetes oldal akkor minősül társaságunk társmárkájának, ha technológiánkat és szolgáltatásainkat saját felhasználói részére más márkanév alatt kínálja. A társmárkás internetes oldalak és a külső oldalak kifejezetten rájuk vonatkozó adatvédelemi szabályzattal rendelkeznek, amelyet a felhasználónak célszerű regisztráció előtt alaposan áttanulmányoznia.

Felmérések

Bizonyos időközönként a felhasználókat felmérésben való részvételre kérhetjük fel. Az ilyen felmérésben való részvétel teljes mértékben önkéntes, így a felhasználó a válaszadásról és az adatközlésről szabadon dönthet. A kért adatok között szerepelhetnek elérhetőségek (például név és cím), valamint demográfiai adatok (például nem). A felmérés során gyűjtött adatokat szolgáltatásaink felhasználása és az azokkal való elégedettség nyomon követésére, illetve javítására használjuk fel. A felhasználók személyazonosításra alkalmas adatait kizárólag a jelen szabályzatban rögzített esetben, illetve a felhasználók engedélyével adjuk át harmadik félnek. A felmérések lebonyolításában társaságunk közvetítőt vehet igénybe, amely azonban a felhasználók személyazonosításra alkalmas adatait másodlagos célra nem használhatja fel.

Ajánlás

Ha felhasználóink ajánlási szolgáltatásunk segítségével kívánják felhívni ismerőseik figyelmét szolgáltatásainkra, akkor ehhez meg kell adniuk a címzett személy nevét és e-mail címét. Társaságunk az ajánló felhasználó nevében a megadott címzettnek egyszeri, automatikus e-mailt küld, amely a címzettet felkéri honlapunk meglátogatására. Társaságunk ezeket az adatokat kizárólag a meghívó e-mail elküldéséhez, valamint az ajánlási program hatékonyságának méréséhez használja fel.

Vetélkedők

Bizonyos időközönként a felhasználók vetélkedőkön vehetnek részt. Az ilyen promócióban való részvétel teljes mértékben önkéntes, így a felhasználó az adatközlésről szabadon dönthet. A kért adatok között szerepelhetnek elérhetőségek (például név és cím), valamint demográfiai adatok (például nem). A felhasználók személyazonosításra alkalmas adatait kizárólag a jelen szabályzatban rögzített esetben, illetve a felhasználók engedélyével adjuk át harmadik félnek. A promóciók lebonyolításában társaságunk közvetítőt vehet igénybe, amely azonban a felhasználók személyazonosításra alkalmas adatait másodlagos célra nem használhatja fel.

Felhívás kaliforniai lakosok számára

Azok a magánszemély felhasználók, akik kaliforniai lakcímmel rendelkeznek és társaságunknak személyazonosításra alkalmas adatot adtak meg, naptári évenként egyszer tájékoztatást kérhetnek arról, hogy társaságunk a személyazonosításra alkalmas adatok egyes típusait milyen harmadik feleknek adta át közvetlen marketing céljára. Az ilyen kéréseket az adatvédelmi vezetőnek kell küldeni a cpo@j2global.com címre. A kérés fogadását követő harminc napon belül társaságunk jegyzékben közli a személyes adatok azon típusait, amelyeket az előző naptári évben más társaságoknak közvetlen marketing céljára átadott, valamint az adatokat átvevő társaságok nevét és címét. Társaságunk fenntartja a jogot arra, hogy az itt megadott e-mail címtől eltérően címzett kérdésekre ne válaszoljon.

Biztonság

Társaságunk minden elvárható óvintézkedést megtesz a felhasználói adatok védelme érdekében. Ha a regisztráció és a megrendelés során használt űrlapokon a felhasználóknak személyazonosításra alkalmas adatot kell megadniuk, akkor az adatok titkosításáról SSL protokoll gondoskodik. A bejelentkezést követően minden további művelet SSL protokoll segítségével kerül titkosításra.

Társaságunk az SSL titkosítást a személyazonosításra alkalmas adatok online védelmére használja, ugyanakkor biztonsági intézkedésekkel védi a nem online tárolt felhasználói adatokat is. Irodáinkban korlátozott a felhasználók valamennyi adatához, így nemcsak a fenti személyazonosításra alkalmas adatokhoz való hozzáférés. Személyazonosításra alkalmas adatokhoz kizárólag azok a munkatársak (például számlázási ügyintézők, ügyfélszolgálati munkatársak) férnek hozzá, akiknek az ilyen adatokra konkrét feladat elvégzéséhez van szükségük. Ezenkívül társaságunk személyazonosításra alkalmas adatokat tároló szerverei biztonságos környezetben találhatók.

A személyazonosításra alkalmas adatok módosítása

Személyazonosításra alkalmas adataik (például telefonszámuk, hitelkártyájuk vagy e-mail címük) megváltozásakor a felhasználók ezeket az adatokat honlapunkon, a fiókjukba való bejelentkezés után módosíthatják. Azok a felhasználók, akik fiókjukat törölték, személyazonosításra alkalmas adataik módosítását ügyfélszolgálatunkon kérhetik.

Értesítés a szabályzat módosításáról

A jelen szabályzatot érintő kisebb módosításokat a szabályzatban és az általunk megfelelőnek tartott egyéb helyeken közöljük annak érdekében, hogy felhasználóink mindenkor tisztában legyenek az általunk gyűjtött adatokkal, azok felhasználásának módjával, valamint esetleges közlésük körülményeivel. Az adatokat azon adatvédelmi szabályzatnak megfelelően használjuk fel, amely alapján azokat gyűjtöttük.

A szabályzat jelentős módosításáról a felhasználókat e-mailben értesítjük. Ilyenkor minden felhasználó eldöntheti, hogy adatai eltérő felhasználásához hozzájárul-e. Azon felhasználók esetében, akik törölték vagy kikapcsolták fiókjukat, a megkeresésre és személyes adataik eltérő módon történő felhasználására nem kerül sor.

Safe Harbor

We have certified that we adhere to the Safe Harbor Privacy Principles agreed upon by the U.S. and the E.U. For more information about the Safe Harbor and to view our certification, visit the U.S. Department of Commerce's Safe Harbor Web site at http://www.export.gov/safeharbor.

Adatmegőrzés

Az adatok megőrzési ideje felhasználásuktól függően változó. Egyes esetekben az adatmegőrzés minimális időtartamát jogszabály írja elő. Az adatok megőrzésére vonatkozó kifejezett jogszabályi előírás hiányában társaságunk az adatokat kizárólag addig őrzi meg, amíg azt a gyűjtés vagy későbbi felhasználás célja indokolja.

Kérdése van?
Hívjon minket
01-848-0612
ertekesiteshu@mail.efax.com
alsó sor
o o o