Globális átjáró
ország / nyelv

Adatvédelmi szabályzat

j2 Cloud Services, Inc. and j2 Global Ireland Limited. ("j2 Global" or "we") are dedicated to establishing a trusting relationships with their users, based on respect for personal identity and information, by promoting the use of fair information practices. A jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya kiterjed a j2 Global birtokában és fenntartásában álló valamennyi internetes tartalomra (az eFax vállalati honlapok és a j2 Global saját oldalai kivételével, amelyekre külön adatvédelmi szabályzat vonatkozik) (együttesen „honlapok”).

Szolgáltatásaink és honlapjaink felhasználójaként Ön kijelenti, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot elolvasta és megértette, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy társaságunk a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon Önnel kapcsolatos személyes adatokat gyűjtsön, tároljon és dolgozzon fel.

Mivel a j2 Global egyértelművé kívánja tenni a felhasználói adatok védelme iránti elkötelezettségét, a jelen szabályzatban rögzíti:

  1. a j2 Global által gyűjtött, személyazonosításra alkalmas adatok körét,
  2. az adatok j2 Global általi felhasználásának módját,
  3. a sütik és a honlapokon alkalmazott egyéb technológiák működését,
  4. azon személyek körét, akik részére a j2 Global felhasználói adatot adhat át,
  5. a felhasználók lehetőségeit az adatok gyűjtésével, felhasználásával és terjesztésével kapcsolatban,
  6. a j2 Global ellenőrzése alatt álló adatok elvesztése, illetéktelen felhasználása és módosítása elleni védelem céljából alkalmazott biztonsági eljárások típusait,
  7. a felhasználók lehetőségeit a pontatlan adatok helyesbítésére,

Az adatok gyűjtése és felhasználása

Adatgyűjtés

j2 Global is the sole processor of the information collected on its Websites. j2 Global processes information from its users at several different points on its Websites both directly from the user and through the use of cookies, log files and clear gifs.

Regisztráció

A j2 Global szolgáltatásainak bármilyen szintű használatához a felhasználónak ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot. A regisztráció során a felhasználónak a j2 Global részére meg kell adnia elérhetőségeit (nevét és e-mail címét), valamint egy egyedi azonosítót. Ezeket az adatokat társaságunk arra használja fel, hogy a felhasználót tájékoztassa a honlapjainkon elérhető azon szolgáltatásokról, amelyekkel kapcsolatban a felhasználó érdeklődését fejezte ki. A fizető ügyfelek számára a demográfiai adatok (pl. jövedelmi kategória vagy nem) megadása választható, de javasolt annak érdekében, hogy társaságunk a honlapjain testre szabottabb élményt nyújthasson. A j2 Global előírhatja, hogy az ingyenes szolgáltatásaira előfizető felhasználók általános demográfiai adatokat, például nemet és beosztást adjanak meg.

Megrendelés

A fizető szolgáltatást megvásároló felhasználótól társaságunk elérhetőséget (nevet, e-mail címet, számlázási címet), valamint pénzügyi adatokat (bankkártyaszámot, lejárati dátumot) kér. Ezek az adatok a számlázáshoz, valamint a megrendelések feldolgozásához szükségesek. Ha a megrendelés feldolgozása során probléma merül fel, a felhasználóval a megadott elérhetőségeken vesszük fel a kapcsolatot.

Sütik használata

A süti a felhasználó számítógépén tárolt adathalmaz, amely a felhasználóra vonatkozó adatokhoz kapcsolódik. A süti használata a honlapjainkon töltött idő során semmilyen módon nem kapcsolódik személyazonosításra alkalmas adathoz. Honlapjaink böngészésével és használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy társaságunk vagy harmadik fél sütiket és egyéb technológiákat alkalmazzon a sütik használatára és az adatvédelemre vonatkozó szabályoknak megfelelően. Társaságunk egyaránt használhat egy munkamenetre érvényes és állandó sütiket. Az egy munkamenetre érvényes süti törlődik, amint a felhasználó bezárja a böngészőt. Az állandó süti a felhasználó merevlemezén hosszú ideig tárolt kisméretű szövegfájl. Az állandó sütik a böngésző súgójában található útmutató alapján távolíthatók el.

Ha valamelyik honlapunk sütit helyez el, akkor a felhasználónak nem kell jelszavát több alkalommal megadnia, így a honlap használata során időt takarít meg. A felhasználó akkor is használhatja a honlapot, ha a sütit nem engedélyezi. Ennek egyetlen hátránya, hogy a felhasználó a honlap egyes funkcióit csak korlátozottan használhatja. Az állandó sütik segítségével társaságunk nyomon követheti és megcélozhatja a felhasználók érdeklődési körét annak érdekében, hogy javítsa a honlapjaink által nyújtotta élményt. Lásd a Profil c. részt.

Egyes üzleti partnereink, például külső hirdetők társaságunk honlapjain sütiket helyezhetnek el. Ezekhez a sütikhez azonban társaságunk nem fér hozzá és azokat nem ellenőrizheti azt követően, hogy a partnernek a hirdetési célú sütik elhelyezésére engedélyt adott. A jelen szabályzat a sütik a j2 Global internetes tartalmai általi használatát szabályozza, külső hirdetők általi használatukra nem terjed ki.

Naplófájlok

A legtöbb internetes oldalhoz hasonlóan szervereink naplófájlokat használnak a trendek elemzéséhez, a honlapok adminisztrációjához, a felhasználók mozgásának összesített nyomon követéséhez, valamint általános demográfiai adatok gyűjtéséhez összesített felhasználás céljára. Az IP címek stb. nem kapcsolódnak személyazonosításra alkalmas adathoz.

Átlátszó GIF-ek

Az átlátszó GIF-ek egyedi azonosítóval ellátott kisméretű grafikus elemek, amelyek a sütikhez hasonló szerepet töltenek be: segítségükkel nyomon követhető a felhasználók online mozgása. Az átlátszó GIF-ek az oldalon nem láthatók, és a sütiknél sokkal kisebbek, méretük körülbelül egy mondatvégi pontnak felel meg. Az átlátszó GIF-ek nem kapcsolódnak a felhasználók személyazonosításra alkalmas adataihoz. Társaságunk átlátszó GIF-eket helyezhet el továbbá HTML formátumú e-mail üzeneteiben, amely alapján megállapíthatjuk, hogy a címzettek mely üzeneteket nyitották meg. Ennek segítségével mérhetjük egyes közleményeink, valamint marketingkampányaink hatékonyságát. Az ilyen jellegű e-mail üzenetek lemondásának módját a Lemondás c. rész ismerteti.

Profil

A sütik, naplófájlok és harmadik felek segítségével gyűjtött adatokat tárolhatunk, és azokból felhasználói profilokat hozhatunk létre. A profil egyedi felhasználókról tárolt információkból áll, és megtekintési preferenciákra vonatkozó részleteket tartalmaz. Az összegyűjtött információt így a felhasználó személyazonosításra alkalmas adataihoz kapcsolhatjuk, annak érdekében, hogy a felhasználóval ajánlatokat közölhessünk, és honlapjaink tartalmát tökéletesítsük. A profilt felhasználhatjuk a felhasználó látogatásának személyre szabásához, valamint a számára megfelelő promóciók közléséhez. A profil személyazonosításra alkalmas elemeit nem adjuk át harmadik fél részére. Profilra vonatkozó adatokat csak összesített formában adunk át.

Az adatok felhasználása

Az adatok felhasználásának módjai:

  1. Szolgáltatások nyújtása. A felhasználói fiók létrehozása, a szolgáltatások és ügyféltámogatás nyújtása, valamint kapcsolattartás a fiókkal kapcsolatos kérdésekben.
  2. Elektronikus levelezés. Mindennemű problémabejelentés és információkérés, valamint ezek megválaszolása. A j2 Globallal, valamint annak termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk terjesztése, továbbá a hirdetési partnereink termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos reklám közlése.
  3. A jelen adatvédelmi szabályzat Adatok átadása c. részében foglaltak szerint.

A j2 Global passzív csatorna szerepét tölti be a felhasználók fax-, hang- és e-mail üzeneteinek továbbításában és fogadásában, így nem követi nyomon, nem módosítja és nem adja át a felhasználók magánjellegű közléseinek tartalmát, kivéve akkor, ha a j2 Global jóhiszeműen feltételezheti, hogy az szükséges 1 a jogszabályi előírások betartásához, vagy a j2 Global részére kézbesített bírósági végzésnek vagy értesítésnek való megfeleléshez; 2 a j2 Global jogainak vagy vagyonának védelméhez; vagy 3 kivételes körülmények között felhasználóinak vagy a nyilvánosság biztonságának védelméhez. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy (a) az üzenetek továbbításához; (b) a kapcsolódó hálózatok technikai követelményeinek teljesítéséhez; (c) a j2 Global által nyújtott szolgáltatások zavarainak megelőzéséhez vagy mérsékléséhez; valamint (d) egyéb hasonló követelmények teljesítéséhez szükséges lehet a fax-, hang- és e-mail üzenetek és azok tartalmának elérése és technikai feldolgozása.

A jelen adatvédelmi szabályzatban felsorolt kivételekkel a j2 Global nem adja át harmadik félnek azokat a faxszámokat, amelyeket a felhasználók a jBlast/eFax Broadcast, valamint a j2 Global egyéb termékeinek és szolgáltatásainak használata céljából töltenek fel honlapjainkra.

Külső hirdetés

A honlapjainkon megjelenő hirdetések különböző külső hirdető partnerek közreműködésével jutnak el a felhasználókhoz. A felhasználók honlapjain és egyéb internetes oldalakon tett látogatásaival kapcsolatos információk, például egy adott hirdetés megtekintéseinek száma, felhasználható a hirdetések honlapjainkon való megjelenítéséhez, a felhasználók neve, címe és egyéb személyes adatai viszont nem. A külső hirdető partnerek személyazonosításra alkalmas adathoz nem férnek hozzá. Ezenkívül egyes külső hirdetők más internetes oldalakon a j2 Global szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetést jeleníthetnek meg. Társaságunk hirdetéseinek más internetes oldalakon való megjelenítéséről, valamint ennek letiltásáról bővebben a http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp oldalon olvashat.

A gyermekek adatainak védelme

Társaságunk 13 év alatti gyermekekről nem gyűjt tudatosan személyes adatokat. Ha megállapítjuk, hogy 13 alatti gyermek személyes adatai vannak a birtokunkban, akkor azokat töröljük a rendszereinkből. For tips on protecting children's privacy online, please the FTC's Web site (http://www.consumer.ftc.gov/topics/privacy-identity).

A honlapokra vonatkozó kapcsolattartás

Akciók és újdonságok

Minden új ügyfelünknek üdvözlő e-mailt küldünk telefonszámuk és bejelentkezési adataik ellenőrzése céljából. Az aktív felhasználóknak alkalmi jelleggel e-mail üzeneteket küldünk, amelyek társaságunkkal és az új szolgáltatási elemekkel kapcsolatos információkat, a szolgáltatások használatával kapcsolatos tippeket, a felhasználókat valószínűleg érdeklő külső szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, valamint a felhasználói elégedettséget mérő kérdéseket tartalmaznak. A j2 Global fizető felhasználói az ilyen értesítéseket lemondhatják. A j2 Global ingyenes szolgáltatását használók a szolgáltatást, egyúttal az értesítéseket is bármikor lemondhatják. Lásd a Választás/lemondás c. részt.

Közlemények

Ritka esetekben kizárólag a szolgáltatásokkal kapcsolatos közlemény kiküldése válik szükségessé. Például ha szolgáltatásunk karbantartás miatt átmenetileg nem elérhető, akkor erről e-mailt küldhetünk a felhasználóknak. Általában a felhasználók az ilyen értesítéseket nem mondhatják le, fiókjukat viszont kikapcsolhatják. Az ilyen értesítések azonban nem promóciós jellegűek.

Ügyfélszolgálat

A felhasználókkal rendszeres kapcsolatot tartunk a kért szolgáltatások nyújtása céljából, valamint a felhasználói fiókokkal kapcsolatos kérdésekben. Választ az egyes felhasználók választásának megfelelően e-mailben vagy telefonon küldünk.

Telefonhívások rögzítése

A társaságunk és a felhasználók által kezdeményezett valamennyi telefonhívást rögzítjük képzés, a szolgáltatások javítása és a csalás megelőzése, valamint a velünk közölt utasítások pontosságának biztosítása céljából. Valamennyi rögzített hívás társaságunk tulajdonát képezi.

Faxszemét

A j2 Global zéró toleranciát hirdet a visszaéléssel szemben. A j2 Global nem felelős a szolgáltatásai útján kézbesített külső közleményekért, ennek ellenére minden jogilag lehetséges eszközzel arra törekszünk, hogy megakadályozzuk a kéretlen ajánlatot tartalmazó faxok (faxszemét) szolgáltatásainkon keresztüli továbbítását. Kifejezetten korlátozzuk továbbá felhasználók olyan magatartását, amely indokolatlan vagy aránytalan mértékben terheli a j2 Global erőforrásait. Kérjük azokat a felhasználókat, akiknek a faxszemét fogadása kellemetlenséget okoz, az ilyen magatartást itt jelentsék be az Ügyféltámogatásnak.

Adatok átadása

A honlapunkon a felhasználóktól birtokunkba jutott adatokat kizárólag a jelen szabályzatban kifejezetten rögzített feltételekkel adjuk át.

Jognyilatkozat

Minden lehetséges eszközzel a felhasználói adatok védelmére törekszünk, azonban a személyes adatok átadása szükséges lehet a jogszabályi előírások betartásához, vagy akkor, ha társaságunk jóhiszeműen feltételezheti, hogy az adatok átadását folyamatban lévő bírósági eljárásnak vagy a társaságunk részére honlapunkkal kapcsolatban kézbesített bírósági végzésnek vagy értesítésnek való megfelelés indokolja, valamint jogellenes tevékenység kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy az azzal kapcsolatos intézkedéshez. Társaságunk átadhat például személyes adatokat igazságügyi szervek, egyéb állami tisztviselők, valamint harmadik felek részére, ha büntető- vagy polgári eljárás során erre vonatkozó megkeresést kap. Esetenként az ilyen megkeresések külső, a világ különböző pontjain található internet-, távközlési és helymegosztási szolgáltatóinktól érkeznek, amelyek a szolgáltatásaink nyújtásához szükséges hálózatot biztosítják társaságunk számára. Hálózatunk integritása érdekében gyakran teljesítünk külső szolgáltatóktól érkező megkereséseket vagy olyan megkereséseket, amelyekkel igazságügyi szervek és egyéb állami tisztviselők fordulnak a külső szolgáltatókhoz.

Polgári megkeresésekre vonatkozó szabályok

A j2 Global az ügyfeleivel kapcsolatos személyazonosításra alkalmas adatokat kizárólag jogszabályban előírt vagy biztonsági szempontból indokolt esetben ad ki. Ügyféladatok átadását Ön polgárjogi eljárás keretében érvényes idézés, bírósági határozat vagy házkutatási engedély társaságunknak történő megküldésével, valamint az alábbi díjfizetési feltételek elfogadásával kérheti. Valamennyi polgári megkeresést az alábbi címre kell megküldeni:

j2 Cloud Services, Inc.
Subpoena Department
6922 Hollywood Boulevard
5th Floor
Los Angeles, CA 90028
Fax: 1-310-943-2400

vagy:

j2 Global Ireland Limited
Legal Department
Unit 3, Woodford Business Park
Santry, Dublin 17
Ireland
Fax: +353 1 633 5741

Érvényes megkeresés kézhezvételekor a j2 Global értesíti azt az előfizetőt, akinek az adatait kérik. Nem rendkívüli esetben a j2 Global a megkereséssel érintett előfizető azonosító adatait általában két héttel a megkeresés kézhezvételét követően adja át, kivéve akkor, ha az ügyfél ez ellen kifogást emel, vagy ha az átadásra társaságunkat jogszabály kötelezi.

A j2 Global a kutatásért óránként 90,00 USD díjat (tanúvallomás esetén külön díjat), oldalanként 0,25 USD, expressz futár útján küldött válasz esetén 22,00 USD (vagy helyi pénznemben annak megfelelő) díjat számít fel. A megkeresést benyújtó személy vagy szervezet részére a kézhezvételt követően számlát állítunk ki, amelynek összegét a benyújtó fél köteles a számla keltétől számított 15 napon belül kiegyenlíteni. Checks should be made out to j2 Cloud Services, Inc. or j2 Global Ireland Ltd. respectively.

A j2 Global az ügyfél azonosítására alkalmas adatot kizárólag abban az esetben ad ki, ha az adatot kérő fél olyan keresetet indított, amely szerint az ügyfél törvénybe ütköző cselekményben érintett, vagy ha az adatot kérő fél bizonyítani tudja, hogy a kért adatok a mögöttes ügy mozzanatai szempontjából lényegesek. A j2 Global a keresetet és az azt alátámasztó dokumentációt másolatban kéri annak megállapításához, hogy az ügyfél fiókadatai milyen módon kapcsolódnak a folyamatban lévő peres ügyhöz. A j2 Global fenntartja a jogot arra, hogy kizárólagos mérlegelési jogkörében állapítsa meg a jelen szabályok egy adott megkeresésre való alkalmazhatóságát; ezenkívül a jelen szabályokból sem az ügyfélnek, sem a megkereső félnek nem származnak érvényesíthető jogai.

Összesített (személyazonosításra nem alkalmas) adatok

Partnereinknek és hirdetőinknek összesített demográfiai adatokat adunk át. Ezek nem kapcsolódnak személyazonosításra alkalmas adathoz.

Külső közvetítők

A termékeket és szolgáltatásokat külső fizetésfeldolgozó társaság közreműködésével számlázzuk a felhasználóknak. Ezenkívül harmadik felek közreműködését vehetjük igénybe honlapjaink egyes részeinek tárolásához, valamint egyes felhasználói információkérések teljesítéséhez. Az ilyen társaságok személyazonosításra alkalmas adatot nem tárolnak, nem adnak át, és nem használnak fel másodlagos célra.

Cégátalakítás

A j2 Globalt érintő cégátalakítás – fúzió, felvásárlás, vagyon részleges vagy teljes értékesítése – esetén a felhasználókat értesítjük, mielőtt személyes adataik átruházásra vagy más adatvédelmi szabályzat hatálya alá kerülnek.

Választás/lemondás

A felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy adatkéréskor „lemondják” adataik nem közvetlenül a társaságunk honlapjaihoz kapcsolódó felhasználását. Regisztrációs űrlapjaink a YesMail feliratkozási mechanizmusát alkalmazzák, amelynek segítségével a felhasználók az érdeklődésüknek megfelelő promóciós anyagok küldését kérhetik. A promóciós anyagok kiválasztását a felhasználóknak kell kezdeményezniük.

A j2 Global a felhasználóknak olyan speciális promóciókról és partnerszolgáltatásokról is küld tájékoztatást, amelyek véleményünk szerint a felhasználók számára fontosak lehetnek. A j2 Global ingyenes szolgáltatását használók a tájékoztatást automatikusan kapják, amelyhez a szolgáltatás igénybevételével hozzájárulnak. Ezeket az anyagokat a j2 Global tartalmi és szabályszerűségi szempontból ellenőrzi annak érdekében, hogy tiszteletben tartsa az ingyenes szolgáltatást használók igényeit. Az ilyen felhasználók a promóciós anyagok fogadását fizetős szolgáltatásra váltással, vagy fiókjuk törlésével mondhatják le.

A j2 Global azon fizető felhasználói, akik nem kívánnak promóciós üzeneteket fogadni társaságunktól, az üzeneteket az azok alján található linkre kattintva mondhatják le.

Honlapjaink felhasználói minden esetben értesítést kapnak, ha róluk külső fél adatokat gyűjt. Ennek célja, hogy a felhasználók megalapozottan dönthessenek arról, hogy a külső fél közreműködésével nyújtott szolgáltatásokat igénybe vegyék-e.

Linkek

A j2 Global honlapjai más internetes oldalakra mutató linkeket tartalmaznak. Felhívjuk figyelmét, hogy a j2 Global nem felelős más internetes oldalak adatvédelmi gyakorlatáért. Javasoljuk, hogy a felhasználók oldalaink elhagyásakor járjanak el körültekintően, és olvassák el minden olyan internetes oldal adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyazonosításra alkalmas adatot gyűjt. A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya kizárólag a j2 Global által a saját honlapjain gyűjtött adatokra terjed ki. A j2 Global több tucat külső internetes oldallal áll hirdetői és partnerkapcsolatban, amelyek az érdeklődőket honlapjainkra irányítják. Az ilyen internetes oldalakon gyűjtött adatokra a jelen szabályzat nem vonatkozik. A j2 Global egyes internetes oldalakkal társmárkát épít. Egy internetes oldal akkor minősül a j2 Global társmárkájának, ha technológiánkat és szolgáltatásainkat saját felhasználói részére más márkanév alatt kínálja. A társmárkás internetes oldalak kifejezetten rájuk vonatkozó adatvédelemi szabályzattal rendelkeznek, amelyet a felhasználónak célszerű regisztráció előtt alaposan áttanulmányoznia.

Felmérések

Bizonyos időközönként honlapjainkon felmérés keretében kérhetünk adatot a felhasználóktól. Az ilyen felmérésben való részvétel teljes mértékben önkéntes, így a felhasználó az adatközlésről szabadon dönthet. A kért adatok között jellemzően elérhetőségek (például név és cím), valamint demográfiai adatok (például irányítószám) szerepelnek. A felmérés során gyűjtött adatokat szolgáltatásaink felhasználása és az azokkal való elégedettség nyomon követésére, illetve javítására használjuk fel. A felhasználók személyazonosításra alkalmas adatait kizárólag akkor adjuk át harmadik félnek, ha a felhasználókat erről előzetesen értesítettük, és biztosítottuk a lemondás lehetőségét. A felmérések lebonyolításában társaságunk közvetítőt vehet igénybe, amely azonban az ügyfelek személyazonosításra alkalmas adatait másodlagos célra nem használhatja fel.

Ajánlás

Ha a felhasználó ajánlási szolgáltatásunk segítségével kívánja felhívni ismerősei figyelmét szolgáltatásainkra, akkor ehhez meg kell adnia a címzett személy nevét és e-mail címét. A j2 Global a megadott címzettnek egyszeri, automatikus e-mailt küld, amely a címzettet felkéri a j2 Global honlapjainak meglátogatására. A j2 Global ezeket az adatokat kizárólag az egyszeri meghívó e-mail elküldéséhez, valamint az ajánlási program hatékonyságának méréséhez használja fel.

Biztonság

A j2 Global minden elvárható óvintézkedést megtesz a felhasználói adatok védelme érdekében. Ha a felhasználók a j2 Global honlapjain keresztül érzékeny információkat adnak meg, akkor azokat mind online, mind off-line környezetben védjük.

Ha a regisztráció és a megrendelés során használt űrlapokon a felhasználóknak érzékeny adatot kell megadniuk, akkor az adatok titkosításáról és védelméről az iparág legjobbjának számító SSL protokoll gondoskodik.

Társaságunk az SSL titkosítást az érzékeny adatok online védelmére használja, ugyanakkor biztonsági intézkedésekkel védi a nem online tárolt felhasználói adatokat is. Irodáinkban korlátozott a felhasználók valamennyi adatához, így nemcsak a fenti érzékeny adatokhoz való hozzáférés. Személyazonosításra alkalmas adatokhoz kizárólag azok a munkatársak (például számlázási ügyintézők, ügyfélszolgálati munkatársak) férnek hozzá, akiknek az ilyen adatokra konkrét feladat elvégzéséhez van szükségük. Ezenkívül a személyazonosításra alkalmas adatokat tároló szerverek biztonságos környezetben találhatók.

Adatok kiegészítése

A j2 Global a kapott adatokat külső forrásból beszerzett adatokkal egészítheti ki annak érdekében, hogy kötelezettségeit megfelelően ellássa. A j2 Global valamennyi bankkártya-tranzakció esetében ellenőrzi a számlázási címet, és egyes vállalati ügyfelekre vonatkozóan hitelinformációkat szerezhet be. A külső forrásból származó adatokat a j2 Global a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeli.

Személyes adatok elérése, javítása, módosítása, törlése

A j2 Global jóhiszeműen törekszik arra, hogy a felhasználók számára lehetővé tegye a személyes adataikhoz való hozzáférést és a pontatlan adatok javítását, továbbá arra, hogy a felhasználók kérésére az adatokat törölje akkor, ha azok megőrzését jogszabály nem írja elő. Az ilyen jellegű kérés feldolgozása előtt a felhasználónak igazolnia kell személyazonosságát, és meg kell jelölnie az elérni, javítani vagy törölni kívánt adatokat. Ez általában megtehető a felhasználó által rendszeresen igénybe vett j2 Global szolgáltatás profiloldalán, vagy az ügyfélszolgálat megkeresésével.

Értesítés a szabályzat módosításáról

A jelen adatvédelmi szabályzatot érintő módosításokat a jelen adatvédelmi szabályzatban és az általunk megfelelőnek tartott egyéb helyeken közöljük annak érdekében, hogy felhasználóink mindenkor tisztában legyenek az általunk gyűjtött adatokkal, azok felhasználásának módjával, valamint esetleges közlésük körülményeivel. Az adatokat azon adatvédelmi szabályzatnak megfelelően használjuk fel, amely alapján azokat gyűjtöttük.

Abban az esetben azonban, ha a felhasználók személyazonosításra alkalmas adatait a gyűjtéskor közölt módtól eltérően tervezzük felhasználni, erről a felhasználókat e-mailben értesítjük. Ilyenkor minden felhasználó eldöntheti, hogy adatai eltérő felhasználásához hozzájárul-e. Azon felhasználók esetében, akik nem járultak hozzá ahhoz, hogy a j2 Global megkeresse őket, vagy törölték vagy kikapcsolták fiókjukat, a megkeresésre és személyes adataik eltérő módon történő felhasználására nem kerül sor. Ezenkívül akkor, ha adatvédelmi gyakorlatunkban olyan lényeges módosítást hajtunk végre, amely az adatbázisunkban már szereplő felhasználói adatokat nem érinti, felhasználóinkat a változásról a honlapunkon jól látható módon közzétett felhívás útján értesítjük. Bizonyos esetekben a felhívás közzétételével egyidejűleg adatvédelmi gyakorlatunk módosításáról e-mailben is értesítjük azon felhasználóinkat, akik a megkereséshez hozzájárultak.

Transfer of Personal Data

Should we transfer your personal data from j2 Global Ireland Limited to j2 Cloud Services, Inc. (for example, in the context of provision of the services we have contracted to provide to you together with the processing of your billing information), we will do so in a lawful manner through the use of Model Contracts for the transfer of personal data to third countries, as detailed by the European Commission.

Adatmegőrzés

Az adatok megőrzési ideje felhasználásuktól függően változó. Egyes esetekben az adatmegőrzés minimális időtartamát jogszabály írja elő. Az adatok megőrzésére vonatkozó kifejezett jogszabályi előírás hiányában társaságunk az adatokat kizárólag addig őrzi meg, amíg azt a gyűjtés vagy későbbi felhasználás célja indokolja.

Kérdése van?
Hívjon minket
01-848-0612
ertekesiteshu@mail.efax.com
alsó sor
o o o