eFax szolgáltatási szerződés

(A vállalati ügyfelekre vonatkozó szolgáltatási szerződést a www.efaxcorporate.com oldalon tekintheti meg.)

These Terms of Service are effective on 1 October 2018, for current users, and upon acceptance for new users.

KÉRJÜK, AZ OLDAL HASZNÁLATA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA VALÓ ELŐFIZETÉS ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET
 1. eFax szolgáltatások
 2. Az eFax Pro szolgáltatás használata
 3. Az eFax Plus szolgáltatás használata
 4. Az eFax szolgáltatás használata - Tisztességes használatra vonatkozó szabályok.
 5. Faxok tárolása
 6. E-mail szolgáltatás
 7. Az eFax Broadcast szolgáltatás használata
 8. Privacy Policy and Data Protection.
 9. Az ügyfél felelőssége
 10. A kéretlen reklámfaxok és a spamküldéshez használt faxszámok kezelésére vonatkozó szabályok
 11. Fiók törlése
 12. Az ügyfél nyilatkozatai
 13. A szolgáltatási szerződés módosítása
 14. A szolgáltatások módosítása
 15. Felhasználói fiók, PIN kód és biztonság
 16. Szavatossági nyilatkozat és a felelősség korlátozása
 17. Díjak
 18. Fiók törlése nemfizetés miatt
 19. Bankkártyaadatok frissítése
 20. Tulajdonjogok
 21. Kártalanítás
 22. A szolgáltatások továbbértékesítésének tilalma
 23. Részvétel hirdetői promóciókban
 24. Értesítések, jóváhagyás
 25. Általános feltételek
 26. Egyéb szerzői és tulajdonjogok
 27. Telefonhívások rögzítése.
 28. Jogi közlemények

This Agreement, which governs the terms and conditions of your use of eFax® Services, is between you ("you" or "Customer"), as an authorized user of such services, and j2 Cloud Services, Inc. ("j2 US"), a Delaware corporation and/or the Company Ireland Limited ("j2 Ireland"), an Irish company (each, the "Company"), as specified in the following paragraph, and governs the terms and conditions of your use of the Services.

Your services are provided to you and you are legally a customer of (i) j2 US if you are issued a Service telephone number that is local to the U.S. or Latin America and (ii) j2 Ireland if you are issued a Service telephone number that is outside the U.S. or Latin America. You will receive your billing statements, however, from j2 US if you reside in the U.S. or Latin America and from j2 Ireland if you reside outside of the U.S. and Latin America.

The contact details of j2 Cloud Services, Inc. are as follows:

Cím: 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, USA

The contact details of j2 Global Ireland Limited. are as follows:
Cím: Unit 3, Woodford Business Park, Santry, Dublin 17, Ireland
Cégjegyzékszám: 379517; adószám: IE 6399517U

This Agreement, together with any operating rules, policies (including the Privacy Policy, a current copy of which is available at privacy, price schedules, or other supplemental documents expressly incorporated herein by reference and published from time to time by j2 Global (collectively, the "Agreement"), constitutes the entire agreement between j2 Global and you regarding eFax Services, and supersedes all prior agreements between the parties regarding the subject matter of this Agreement. A fentiek ellenére Ön a j2 Global által a szolgáltatásokkal kapcsolatban biztosított szoftvereket az ilyen szoftverek használatát szabályozó külön szerződés alapján használhatja. A jelen szerződés alkalmazásában „eFax szolgáltatás" vagy „szolgáltatás" a j2 Global által jelenleg vagy a jövőben Önnek nyújtott valamennyi szolgáltatás. Az eFax szolgáltatások igénybevételével Ön a jelen szerződés rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Felhívjuk kanadai ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen honlapon leadott megrendelés vásárlási ajánlatnak minősül, amely a j2 Global elfogadásától függően érvényes. A jelen honlapon található termékek és szolgáltatások felsorolása vagy leírása vásárlási ajánlat adására való felhívásnak minősül.

Ha Ön az eFax szolgáltatások előfizetését megkezdte, de nem tudja befejezni, akkor a j2 Global felveszi Önnel a kapcsolatot, és megkísérel segítséget nyújtani Önnek az eFax vagy a j2 Global más szolgáltatásának előfizetésében. Ön felhatalmazza a j2 Globalt az ilyen célú kapcsolatfelvételre akkor is, ha végül úgy dönt, hogy a j2 Global szolgáltatásaira nem fizet elő.

1. eFax szolgáltatások

j2 Global offers eFax Services at its website microsites.efax.com (together with other websites owned and operated by j2 Global, the "eFax Website"). A szolgáltatások az alábbiak:

 1. eFax Pro™: az eFax Pro nem kizárólagosan a következőket tartalmazza: (i) egy saját helyi vagy díjmentes telefonszámot, valamint olyan nem helyi, díjköteles eFax-számokat, amelyek lehetővé teszik a faxok és hangpostaüzenetek az alábbiakban leírt egyéb szolgáltatásoknál nagyobb forgalmú, elektronikus levél (e-mail) formájában történő kézbesítését (a forgalmi limitet lásd a 2. szakaszban); valamint (ii) az e-mailből vagy az eFax honlapról indított kimenő faxüzenetek küldését. Az eFax Pro szolgáltatást a jelen szerződés a „Pro" vagy „Pro szolgáltatás" néven említi.
 2. eFax Plus®: az eFax Plus nem kizárólagosan a következőket tartalmazza: (i) egy eFax-számot, amely lehetővé teszi a faxok és választhatóan a hangpostaüzenetek az alábbiakban leírt Free szolgáltatásnál nagyobb, de a Pro szolgáltatásnál kisebb forgalmú, e-mail formájában történő kézbesítését (a forgalmi limitet lásd a 3. szakaszban); valamint (ii) az e-mailből vagy az eFax honlapról indított kimenő faxüzenetek küldését. Az eFax Plus szolgáltatást a jelen szerződés a „Plus" vagy „Plus szolgáltatás" néven említi.
 3. eFax Free®: eFax Free includes but is not limited to a remote or non-geographic eFax Number that provides for the delivery of a limited number of faxes to email. A forgalmi limitet lásd a 4. szakaszban. Az eFax Free szolgáltatást a jelen szerződés a „Free" vagy „Free szolgáltatás" néven említi.
 4. eFax Broadcast®: az eFax Broadcast szolgáltatással az ügyfél adatbázist vagy táblázatot tölthet fel az eFax honlapra, és az eFax honlapon közzétett mértékű díj ellenében csoportos faxüzenetként küldhet dokumentumokat az adatbázisban vagy táblázatban szereplő valamennyi faxszámra. Azok az eFax Broadcast szolgáltatást használó ügyfelek, akik az Egyesült Királyságba küldenek faxot, faxlistájukat összevethetik a Fax Preference Service (FPS) nyilvántartásával. Az FPS-hez hasonló szolgáltatások más országokban is igénybe vehetők. Ha az ügyfél kifejezetten nem választja a listáján szereplő számok összevetését az FPS, illetve más ország hasonló szolgáltatásának nyilvántartásával, akkor a j2 Global az ilyen összevetést automatikusan nem végzi el. Ha az ügyfél úgy dönt, hogy listáját nem veti össze az FPS, illetve más ország hasonló szolgáltatásának nyilvántartásával, akkor köteles betartani valamennyi vonatkozó jogszabályt és egyéb szabályt, ideértve nem kizárólagosan az Egyesült Királyság jogába 2003-ban átültetett, a magánélet védelméről és elektronikus hírközlésről szóló bizottsági irányelv, valamint az 1999-ben átültetett, a távközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló tanácsi irányelv rendelkezéseit.

« Vissza az oldal tetejére

2. Az eFax Pro szolgáltatás használata

A Pro szolgáltatás felhasználási feltételei eltérőek attól függően, hogy az ügyfélnek kiosztott eFax-szám helyi díjköteles vagy díjmentes szám, az alábbiak szerint:

 1. A helyi számos Pro szolgáltatás használata - forgalmi limit. A Pro szolgáltatást helyi számmal használó ügyfélként Ön helyi eFax-számot kap, amelyről faxot és hangpostaüzenetet fogadhat e-mailben. Ezenkívül fax küldésére is lehetősége van saját e-mail címéről vagy az eFax honlapról.

  FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A SZOLGÁLTATÁST KIZÁRÓLAG A j2 GLOBAL ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT FORGALMI LIMITEN BELÜL VEHETI IGÉNYBE. A LIMIT TÚLLÉPÉSÉNEK MINŐSÜL AZ, HA BÁRMELY HARMINC (30) NAPOS IDŐSZAKBAN AZ ÖN FORGALMA MEGHALADJA A j2 GLOBAL eFAX PRO, eFAX PLUS ÉS jCONNECT PREMIER® SZOLGÁLTATÁSAIT HASZNÁLÓ ÜGYFELEK ÁLTAL AZ ADOTT 30 NAPOS IDŐSZAKBAN BONYOLÍTOTT FORGALOM HÁROMSZOROSÁT (3-SZOROSÁT). A LIMIT SZEMPONTJÁBÓL „FORGALOM" A FAXÜZENETEK OLDALBAN SZÁMÍTOTT, VALAMINT A HANGPOSTAÜZENETEK PERCBEN SZÁMÍTOTT EGYÜTTES MENNYISÉGE A j2 GLOBAL ÁLTAL KÖZVETLENÜL AZ ÜGYFÉLNEK KÜLDÖTT REKLÁMCÉLÚ ÉS TÁJÉKOZTATÓ ÜZENETEK NÉLKÜL, AMELYET A j{[#1]} GLOBAL SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT HATÁROZ MEG. ÜGYFELEINEK ADOTT KEDVEZMÉNYKÉNT A j2 GLOBAL A LIMITET CSAK AKKOR ALKALMAZZA, HA A FAXÜZENETEK OLDALBAN SZÁMÍTOTT, VALAMINT A HANGPOSTAÜZENETEK PERCBEN SZÁMÍTOTT EGYÜTTES FORGALMA BÁRMELY HARMINC (30) NAPOS IDŐSZAKBAN MEGHALADJA A 200-AT, AMI LÉNYEGESEN TÖBB, MINT A JELEN LIMIT ALAPJÁN TÉNYLEGESEN MEGENGEDHETŐ MÉRTÉK. A FENTI KEDVEZMÉNYTŐL FÜGGETLENÜL A j30 GLOBAL FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY A LIMITET BÁRMIKOR A FENTI FELTÉTELEKKEL ALKALMAZZA, VAGYIS AKKOR, HA BÁRMELY HARMINC (3) NAPOS IDŐSZAKBAN AZ ÖN FORGALMA MEGHALADJA A j30 GLOBAL eFAX PRO, eFAX PLUS ÉS jCONNECT PREMIER® SZOLGÁLTATÁSAIT HASZNÁLÓ ÜGYFELEK ÁLTAL AZ ADOTT {[#3]} NAPOS IDŐSZAKBAN BONYOLÍTOTT FORGALOM HÁROMSZOROSÁT ({[#4]}-SZOROSÁT).

  A LIMIT TÚLLÉPÉSE ESETÉN A j0 GLOBAL A LIMIT FELETT AUTOMATIKUSAN 15,{[#2]} USD VAGY HELYI PÉNZNEMBEN ANNAK MEGFELELŐ DÍJAT SZÁMÍT FEL FAXÜZENET ESETÉBEN OLDALANKÉNT, ILLETVE HANGPOSTAÜZENET ESETÉBEN PERCENKÉNT. EGY ÁTVITELRE VONATKOZÓAN AZ OLDALAK SZÁMA A TOVÁBBÍTOTT OLDALAK TÉNYLEGES SZÁMA ÉS AZ ÁTVITELI IDŐ 60 MÁSODPERCES, RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN FELHASZNÁLT EGYSÉGEINEK SZÁMA KÖZÜL A NAGYOBB ÉRTÉK. AZ ELŐZŐEKTŐL FÜGGETLENÜL A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A j2 GLOBAL FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY A LIMIT TÚLLÉPÉSE ESETÉN AZ ÖN FIÓKJÁT ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL TÖRÖLJE VAGY FELFÜGGESSZE. A díjmentes Pro szolgáltatás használata. A Pro szolgáltatást díjmentesen használó ügyfélként Ön díjmentes eFax-számot kap, amelyről faxot és hangpostaüzenetet fogadhat e-mailben. Használati díj kerül Önnek felszámításra (az eFax Web-oldalon megadott adatoknak megfelelően) a faxolt oldalak számának és a fogadott hangpostaüzenetek perceinek figyelembevételével. A Pro szolgáltatást használó ügyfélként Ön saját e-mail címéről faxot küldhet, továbbá a jelen szerződés feltételei szerint előfizethet a j2 Global által az eFax honlapon kínált egyéb szolgáltatásokra.

« Vissza az oldal tetejére

3. Az eFax Plus szolgáltatás használata

The terms of use for the Plus Service vary depending upon whether the Customer has received a local (e.g., non-toll-free), remote, non-geographic or toll-free eFax Number, as described below:

 1. Plus Number Service Usage; Fair Use Policy. As a Plus Service Customer, you will receive a local, remote or non-geographic eFax Number from which you may receive faxes and, optionally, voicemail messages in your email. Ön az eFax honlapon közzétett oldalszám, illetve időtartam mértékéig ingyenesen fogadhat faxokat és hangpostaüzeneteket. Az ingyenes fogadásra vonatkozó limit túllépése esetén a fogadott üzenetek összevont forgalmát az eFax honlapon közzétett forgalmi díj terheli, amelynek alapja fax esetében az oldalszám, hangpostaüzenet esetében a percben mért időtartam. A Plus szolgáltatást használó ügyfélként Ön - az eFax honlapon közzétett díj ellenében - saját e-mail címéről faxot küldhet, továbbá a jelen szerződés feltételei szerint előfizethet a j2 Global által az eFax honlapon kínált egyéb szolgáltatásokra.

  FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A SZOLGÁLTATÁST KIZÁRÓLAG A j2 GLOBAL ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT FORGALMI LIMITEN BELÜL VEHETI IGÉNYBE. A LIMIT TÚLLÉPÉSÉNEK MINŐSÜL AZ, HA BÁRMELY HARMINC (30) NAPOS IDŐSZAKBAN AZ ÖN FORGALMA MEGHALADJA A j2 GLOBAL eFAX PRO, eFAX PLUS ÉS jCONNECT PREMIER® SZOLGÁLTATÁSAIT HASZNÁLÓ ÜGYFELEK ÁLTAL AZ ADOTT 30 NAPOS IDŐSZAKBAN BONYOLÍTOTT FORGALOM KÉTSZERESÉT (2-SZERESÉT). A LIMIT SZEMPONTJÁBÓL „FORGALOM" A FAXÜZENETEK OLDALBAN SZÁMÍTOTT, VALAMINT A HANGPOSTAÜZENETEK PERCBEN SZÁMÍTOTT EGYÜTTES MENNYISÉGE A j2 GLOBAL ÁLTAL KÖZVETLENÜL AZ ÜGYFÉLNEK KÜLDÖTT REKLÁMCÉLÚ ÉS TÁJÉKOZTATÓ ÜZENETEK NÉLKÜL, AMELYET A j{[#1]} GLOBAL SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT HATÁROZ MEG. ÜGYFELEINEK ADOTT KEDVEZMÉNYKÉNT A j2 GLOBAL A LIMITET CSAK AKKOR ALKALMAZZA, HA A FAXÜZENETEK OLDALBAN SZÁMÍTOTT, VALAMINT A HANGPOSTAÜZENETEK PERCBEN SZÁMÍTOTT EGYÜTTES FORGALMA BÁRMELY HARMINC (30) NAPOS IDŐSZAKBAN MEGHALADJA A 130-AT, AMI LÉNYEGESEN TÖBB, MINT A JELEN LIMIT ALAPJÁN TÉNYLEGESEN MEGENGEDHETŐ MÉRTÉK. A FENTI KEDVEZMÉNYTŐL FÜGGETLENÜL A j30 GLOBAL FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY A LIMITET BÁRMIKOR A FENTI FELTÉTELEKKEL ALKALMAZZA, VAGYIS AKKOR, HA BÁRMELY HARMINC (2) NAPOS IDŐSZAKBAN AZ ÖN FORGALMA MEGHALADJA A j30 GLOBAL eFAX PRO, eFAX PLUS ÉS jCONNECT PREMIER® SZOLGÁLTATÁSAIT HASZNÁLÓ ÜGYFELEK ÁLTAL AZ ADOTT {[#3]} NAPOS IDŐSZAKBAN BONYOLÍTOTT FORGALOM KÉTSZERESÉT ({[#4]}-SZERESÉT).

  A LIMIT TÚLLÉPÉSE ESETÉN A j0 GLOBAL A LIMIT FELETT AUTOMATIKUSAN 15,{[#2]} USD VAGY HELYI PÉNZNEMBEN ANNAK MEGFELELŐ DÍJAT SZÁMÍT FEL FAXÜZENET ESETÉBEN OLDALANKÉNT, ILLETVE HANGPOSTAÜZENET ESETÉBEN PERCENKÉNT, EGYÚTTAL ÖNNEK LEHETŐSÉGE VAN ELŐFIZETÉSÉT AZ eFAX PRO SZOLGÁLTATÁSRA BŐVÍTENI, ÉS KIHASZNÁLNI AZ AHHOZ TARTOZÓ MAGASABB LIMITEKET. EGY ÁTVITELRE VONATKOZÓAN AZ OLDALAK SZÁMA A TOVÁBBÍTOTT OLDALAK TÉNYLEGES SZÁMA ÉS AZ ÁTVITELI IDŐ 60 MÁSODPERCES, RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN FELHASZNÁLT EGYSÉGEINEK SZÁMA KÖZÜL A NAGYOBB ÉRTÉK. AZ ELŐZŐEKTŐL FÜGGETLENÜL A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A j2 GLOBAL FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY A LIMIT TÚLLÉPÉSE ESETÉN AZ ÖN FIÓKJÁT ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL TÖRÖLJE VAGY FELFÜGGESSZE.
 2. A díjmentes Plus szolgáltatás használata. A Plus szolgáltatást díjmentesen használó ügyfélként Ön díjmentes eFax-számot kap, amelyről faxot és választhatóan hangpostaüzenetet fogadhat e-mailben. A fogadott üzenetek összevont forgalmát az eFax honlapon közzétett forgalmi díj terheli, amelynek alapja fax esetében az oldalszám, hangpostaüzenet esetében az üzenetek száma. A Plus szolgáltatást használó ügyfélként Ön saját e-mail címéről faxot küldhet, továbbá előfizethet a j2 Global által az eFax honlapon kínált egyéb szolgáltatásokra a jelen szerződés, vagy az adott szolgáltatásokra vonatkozó külön szerződések feltételei szerint.

« Vissza az oldal tetejére

4. Az eFax szolgáltatás használata - Tisztességes használatra vonatkozó szabályok.

A Free szolgáltatást használó ügyfélként Ön egy kihelyezett eFax-számot kap, amelyről korlátozott számú faxot fogadhat e-mailben. YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT THE AREA CODE OR PREFIX FOR THIS eFAX NUMBER WILL BE SELECTED BY J2 GLOBAL, IN ITS SOLE DISCRETION, BASED ON AVAILABLE INVENTORY, AND THAT YOU WILL HAVE NO ABILITY TO SELECT OR CHANGE THIS AREA CODE UNLESS YOU AGREE TO UPGRADE TO A PAID SUBSCRIPTION. j2 Global provides the Free Service as an accommodation to you, and reserves the right to terminate your Free Service at any time without notice. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A FREE SZOLGÁLTATÁST KIZÁRÓLAG A j2 GLOBAL ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT FORGALMI LIMITEN BELÜL VEHETI IGÉNYBE. A LIMIT TÚLLÉPÉSÉNEK MINŐSÜL AZ, HA BÁRMELY HARMINC (30) NAPOS IDŐSZAKBAN AZ ÖN ÁLTAL FOGADOTT FAXOK TERJEDELME MEGHALADJA A HÚSZ 20 OLDALT A j2 GLOBAL ÁLTAL KÖZVETLENÜL ÖNNEK KÜLDÖTT REKLÁMCÉLÚ ÉS TÁJÉKOZTATÓ ÜZENETEK NÉLKÜL, AMELYET A j{[#3]} GLOBAL SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT HATÁROZ MEG. A LIMIT TÚLLÉPÉSE ESETÉN A j2 GLOBAL MEGKÍSÉRLI ÉRTESÍTENI ÖNT A LIMITTÚLLÉPÉSRŐL, ÉS FELKÍNÁLJA ÖNNEK A LEHETŐSÉGET, HOGY DÍJKÖTELES ELŐFIZETÉSRE VÁLTSON. HA ÖN NEM VÁLT DÍJKÖTELES ELŐFIZETÉSRE, AKKOR FIÓKJÁT A j2 GLOBAL SAJÁT DÖNTÉSE SZERINT JOGOSULT TÖRÖLNI VAGY FELFÜGGESZTENI, HA AZT JOGSZABÁLY NEM TILTJA. HA A j2 GLOBAL A LIMITET NEM ALKALMAZZA, AZ NEM ZÁRJA KI A LIMIT KÉSŐBBI ALKALMAZÁSÁT AKÁR KORÁBBI, AKÁR AZ ADOTT IDŐPONTBAN FENNÁLLÓ LIMITTÚLLÉPÉS MIATT.

MINDEN ÜGYFÉL - FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY VÁLLALKOZÁS VAGY MAGÁNSZEMÉLY - EGY (1) INGYENES eFAX-SZÁMRA JOGOSULT. Ha Önnek vagy vállalkozásának egynél (1-nél) több eFax-számra van szüksége, akkor a j2 Global kérheti, hogy váltson díjköteles szolgáltatásra, amelynek Ön köteles eleget tenni. Az alábbi 8. szakaszban foglalt adatvédelmi szabályzat ellenére a j2 Global a Free szolgáltatást használó ügyfél e-mail címét jogosult közölni az adott e-mail címhez tartozó URL tulajdonosával annak érdekében, hogy figyelemmel kísérje a jelen bekezdésben foglalt korlátozások betartását, és érvényesítse azokat. Ezenkívül a j2 Global jogosult a Free szolgáltatás Ön általi használatát, valamint az ahhoz kapcsolódó szoftvereket az Ön tevékenységének helyén rendes munkaidőben ellenőrizni, amelyről legalább öt (5) nappal az ellenőrzést megelőzően írásbeli értesítést küld. Ha a j2 Global saját mérlegelési jogkörében az ellenőrzést követően vagy az ellenőrzés mellőzésével azt állapítja meg, hogy Ön a Free szolgáltatásra és a kapcsolódó szoftverekre vonatkozó korlátozásokat nem tartotta be, akkor a j2 Global fenntartja a jogot arra, hogy az Önnek nyújtott szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntesse vagy felfüggessze, ha azt jogszabály nem tiltja. Ön vállalja, hogy a Free szolgáltatásra vonatkozó limit túllépése idejére a j2 Global részére megfizeti a Plus szolgáltatásért fizetendő összeget, valamint azon ellenőrzések a j2 Global részéről felmerült költségeit, amelyek a j2 Global mérlegelése szerint limittúllépést állapítanak meg. Ha a j2 Global a limitet nem alkalmazza, az nem zárja ki a limit későbbi alkalmazását akár korábbi, akár az adott időpontban fennálló limittúllépés miatt.

Ön előfizethet a j2 Global által az eFax honlapon kínált egyéb szolgáltatásokra a jelen szerződés, vagy az adott szolgáltatásokra vonatkozó külön szerződések feltételei szerint.

« Vissza az oldal tetejére

5. Faxok tárolása

Amíg az Ön eFax-fiókja aktív, a j2 Global az Ön eFax-számán keresztül fogadott faxüzeneteket Free szolgáltatás esetén az egyes üzenetek fogadásának napjától számított legfeljebb harminc (30) napig, Plus és Pro szolgáltatás esetén a fiók teljes élettartamáig tárolja. A tárolt faxüzenetek az eFax Message Center online felületén érhetők el. Ön tudomásul veszi, hogy a j2 Global jogosult bármikor a 13. szakaszban foglaltak szerint módosítani a faxüzenetek tárolásával kapcsolatos gyakorlatát és korlátozásait, ideértve nem kizárólagosan a faxüzenetek maximális megőrzési idejét, az adott időpontban tárolható üzenetek számát, valamint a j2 Global szerverein az Ön rendelkezésére bocsátott maximális tárterületet. Ön elfogadja továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a j2 Global nem felelős a szolgáltatásai keretében továbbított faxüzenetek és/vagy egyéb közlemények törléséért vagy azok tárolásának elmulasztásáért.

« Vissza az oldal tetejére

6. E-mail szolgáltatás

Az aktív eFax Plus és eFax Pro előfizetők a www.123mail.net által biztosított ingyenes, az eFax Message Center online felületén használható e-mail fiók igénybevételére jogosultak a szolgáltatásra vonatkozó általános felhasználási feltételek szerint (www.123mail.net/terms.html). Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a j2 Global nem felelős az e-mail szolgáltatás Ön általi használatáért, továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a j2 Global jogosult bármikor a 13. szakaszban foglaltak szerint az e-mail szolgáltatást megszüntetni, vagy a szolgáltatás feltételeit módosítani. Az e-mail szolgáltatás nem feltétlenül érhető el minden olyan országban, amelyben a j2 Global eFax-számot kínál.

« Vissza az oldal tetejére

7. Az eFax Broadcast szolgáltatás használata

Az eFax Broadcast előre fizetett szolgáltatás, amelynek díja nem visszatérítendő. Az ügyfél az eFax Broadcast szolgáltatásért oldalankénti elszámolással fizet. Az alkalmazott díjak megtalálhatók az eFax honlapon.

« Vissza az oldal tetejére

8. Privacy Policy and Data Protection.

For all customers: j2 Global processes personal data in accordance with our Privacy Policy which is available at https://microsites.efax.com/efax/privacy, which we may update from time to time. You are encouraged to regularly review our Privacy Policy.

Kizárólag üzleti felhasználóink részére: Amennyiben Ön üzleti felhasználónk és a Szolgáltatás kiterjed az Általános adatvédelmi szabályozás (EU)2016/679, alá tartozó személyes adatok feldolgozására [General Data Protection Legislation] „(GDPR”), abban az esetben a j2 Global Ireland Limited a feldogozó, és Ön az ellenőr a GDPR-ben leírt azon személyes adatok vonatkozásában, melyek jelen Megállapodás értelmében kerülnek feldolgozásra.

You retain control over the content of the faxes, and as such the types of personal data that are subject to processing cannot be categorised by j2 Global Ireland Limited in these terms and conditions. It is assumed such personal data may include all categories of personal data relating to customer's, or its customer's own clients, customers, suppliers, employees, other personnel and/or other data subjects.

Az ügyfél a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvben szereplő kapcsolattartási módok egyikén értesítheti a j2 Global Ireland vállalatot a jelen feltételekbe besorolandó érintettekről illetve személyes adatokról.

Azokat a GDPR szerint értelmezett személyes adatokat, melyeket Ön biztosít, vagy amelyek a jelen Megállapodás értelmében a Szolgáltatás teljesítése során keletkeznek, a j2 Global Ireland Limited mint feldolgozó:

 1. process such personal data in accordance with these terms and conditions and otherwise comply with your documented (including email) instructions in connection with such processing. Where such instructions are provided orally, we shall keep a record of these. If at any point, j2 Global Ireland Limited becomes unable to comply with your instructions regarding the processing of personal data (whether as a result of a change in applicable law, or a change in your instructions, or for any other reason), j2 Global Ireland Limited shall promptly:
  1. notify you of such inability, to the extent permitted by applicable law; and
  2. cease all processing of the affected personal data (other than merely storing and maintaining the security of the affected personal data) until such time as you issue new instructions with which j2 Global Ireland Limited is able to comply.
 2. ensure personal data are kept confidential;
  1. take reasonable steps to ensure the reliability and trustworthiness of j2 Global Ireland Limited’s personnel and any subprocessors, and
  2. take reasonable steps to ensure that all relevant j2 Global Ireland Limited personnel, and any relevant subprocessors, have committed themselves to ensuring the confidentiality of all personal data that they process;
 3. ensure that, in each instance in which j2 Global Ireland Limited engages a subprocessor, it shall notify you and :
  1. allow you a reasonable opportunity to object to the appointment of that subprocessor (and your authorisation is deemed to be granted if you do not object within thirty (30) days of being notified of the proposed subprocessor); and
  2. enter into a binding written agreement with the subprocessor that imposes on the subprocessor the same obligations that apply to j2 Global Ireland Limited under this Agreement with respect to the processing of personal data; subject to compliance with the foregoing, you hereby generally authorise j2 Global Ireland Limited to engage sub-processors in relation to the Services.
 4. at your request and sole expense, promptly provide you with all reasonable technical and organisational assistance (taking into account the nature and functionality of the Services) necessary to respond appropriately to requests from individuals to exercise their rights under the GDPR;
 5. at your request and sole expense, promptly provide you with all reasonable assistance necessary to enable you to:
  1. notify relevant breaches of the GDPR to the relevant authorities and/or affected individuals;
  2. conduct data protection impact assessments, where required; and
  3. obtain any necessary authorisations from any relevant regulatory authorities;
 6. (f) törölhessen (vagy az Ön kérése alapján a megszüntetés idején vagy előtte visszaadhasson) minden, a Szolgáltatások teljesítése során feldolgozott személyes adatot, amely a j2 Global Ireland Limited tulajdonában áll jelen Megállapodás megszüntetése vagy lejárta utáni 180 napon belül. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, melyek esetében a j2 Global Ireland Limited az ellenőr (melyek a Személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvünk alapján kerülnek feldolgozásra), és hacsak az Európai Unió vagy az EU tagállamának vonatkozó törvényei erről másképp nem rendelkeznek;
 7. at your request and sole expense:
  1. promptly provide you with all information necessary to enable you to demonstrate compliance with your obligations under the GDPR, to the extent that j2 Global Ireland Limited is able to provide such information; and
  2. allow for and contribute to audits, including inspections, conducted by you your auditors or appointees, provided that such audit shall be during regular business hours, with reasonable advance notice to j2 Global Ireland Limited and subject to reasonable confidentiality procedures. Before the commencement of any such audit, the parties shall mutually agree upon the scope, timing, and duration of the audit. You may not audit j2 Global Ireland Limited more than once annually; and
 8. apply appropriate technical and security measures to protect any such personal data against unauthorised or unlawful processing and against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to such personal data.

« Vissza az oldal tetejére

9. Az ügyfél felelőssége

Ön teljes körű felelősséget vállal a szolgáltatások keretében közvetített üzenetek tartalmáért. A j2 Global passzív közvetítőként mindössze azt teszi lehetővé, hogy Ön választása szerinti információkat küldjön és fogadjon. A j2 Global fenntartja azonban a jogot arra, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatban megtegye a saját mérlegelési jogkörében szükségesnek vagy indokoltnak tartott intézkedéseket akkor, ha megítélése szerint Ön vagy az Ön által továbbított információk miatt a j2 Global felelősségre vonható lehet, az Önnek vagy más ügyfélnek nyújtott szolgáltatás veszélybe kerülhet vagy abban zavar keletkezhet, vagy a j2 Global internetszolgáltatója vagy egyéb beszállítója a j2 Global részére nyújtott szolgáltatásokat részben vagy egészben megszüntetheti. Ön a szolgáltatásokat valamennyi vonatkozó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi jogszabály figyelembevételével veheti igénybe, ideértve nem kizárólagosan azokat, amelyek a beszedésre, exportszabályozásra, fogyasztóvédelemre, tisztességtelen versenyre, megkülönbözetés-mentességre, biztosítékokra és megtévesztő reklámra vonatkoznak. Ön vállalja, hogy (1) maradéktalanul betartja azokat a jogszabályokat, amelyek a szolgáltatások keretében valamely országból exportált műszaki adatok átvitelét szabályozzák; (2) a szolgáltatásokat nem használja törvénytelen célra; (3) nem zavarja vagy akadályozza a szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatokat; (4) maradéktalanul betartja a szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatokra vonatkozó szabályokat és eljárásokat; (5) a szolgáltatásokat nem használja harmadik fél szerzői jogát, szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, illetve a nyilvánossághoz és magánélethez való jogát sértő módon; továbbá (6) a szolgáltatások segítségével nem továbbít törvényellenes, zaklató, rágalmazó, sértő, fenyegető, ártalmas, durva, szeméremsértő vagy egyéb módon kifogásolható anyagokat. Ön vállalja továbbá, hogy nem továbbít olyan anyagokat, amelyek bűncselekménynek minősíthető magatartásra hívnak fel, polgárjogi következménnyel járnak vagy más módon sértik a vonatkozó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi jogszabályokat és egyéb szabályokat. A szolgáltatások az internet segítségével teszik lehetővé, hogy Ön választása szerinti információkat küldjön és fogadjon. Ezért az Ön magatartására az internet szabályai és eljárásai vonatkoznak. Ön vállalja, hogy a szolgáltatásokat nem használja fel és azokra nem hivatkozik lánclevél, faxszemét, levélszemét vagy spam küldése, illetve egyéb címlistát alkalmazó, olyan személyeket célzó tevékenység során, akik nem járultak hozzá kifejezetten ahhoz, hogy az ilyen folyamatban részt vegyenek, vagy az ilyen listán szerepeljenek. Ön vállalja továbbá, hogy nem tesz kísérletet más számítógépes rendszerhez való jogosulatlan hozzáférésre. Ön nem akadályozhat más személyt a j2 Global szolgáltatásai, vagy az azokhoz hasonló szolgáltatások használatában és hasznainak szedésében.

Ön köteles (a) az eFax szolgáltatások eléréséhez és használatához szükséges külső szolgáltatásokat (pl. internet-hozzáférést és e-mail szolgáltatást) beszerezni és azok díját megfizetni; (b) az eFax-fiókjához kapcsolódó PIN kód, jelszó és egyéb bizalmas adatok biztonságáról gondoskodni; továbbá (c) a vonatkozó jogszabályokban megengedett mértékig vállalni az eFax-fiók használatából eredő terheket, ideértve azokat is, amelyek a j2 Global részére küldött értesítést megelőző illetéktelen használattal és az annak megszüntetésére tett intézkedésekkel kapcsolatosak.

« Vissza az oldal tetejére

10. A kéretlen reklámfaxok és a spamküldéshez használt faxszámok kezelésére vonatkozó szabályok
 1. A kéretlen reklámfaxok kezelésére vonatkozó szabályok. A kéretlen reklámfax továbbítását az Egyesült Államokban az 1991. évi, telefonos szolgáltatásokra vonatkozó szövetségi fogyasztóvédelmi törvény (TCPA) (http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/unwantedfaxes.html), az Európai Unióban a a magánélet védelméről és elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi bizottsági irányelv tiltja, emellett az több ország, állam és tartomány jogszabályaiba ütközik. A szolgáltatások kéretlen reklámfax terjesztésére történő felhasználása tilos. A fentiek ellenére a j2 Global által az ügyfélnek küldött reklám nem minősül kéretlen reklámfaxnak, ha az ügyfél a jelen szerződést elfogadta.

  Saját választása szerint a j2 Global szűrők és hasonló technikai megoldások és eljárások útján a kéretlen reklámfax átvitelét kézbesítés nélkül megakadályozhatja.

  Ha megítélése szerint az Önnek kézbesített üzenet kéretlen reklámfax, kérjük, tegye meg az alábbi két lépést:
  1. Ha a faxüzenetben található telefonszámon, faxszámon vagy egyéb elérhetőségen a további faxszemét fogadásáról leiratkozhat, akkor iratkozzon le.
  2. Please go to the following Web page and complete the complaint form by inserting the required information and attaching a copy of the offending fax: microsites.efax.com/efax/privacy. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a j2 Global, mint az eFax-számok kizárólagos tulajdonosa jogosult, de nem köteles harmadik fél ellen az alapján keresetet indítani, hogy Ön kéretlen reklámfaxot kapott, ideértve nem kizárólagosan a TCPA (USA) és más országok, államok vagy tartományok hasonló jogszabályai alapján indított keresetet, továbbá amennyiben Ön ilyen kereseti joggal rendelkezik, azt a jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatások ellenértékeként teljes körűen a j2 Globalra ruházza.

   Tekintettel arra, hogy az eFax-számok az Ön fiókjának törlése esetén más ügyfélhez rendelhetők, valamint annak érdekében, hogy minden ügyfelünknek a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk, Ön nem választhatja, hogy eFax-számán bármely vagyonelem, termék vagy szolgáltatás kereskedelmi elérhetőségéről vagy minőségéről olyan személytől kapjon reklámfaxot, akivel nem létesített üzleti kapcsolatot.
 2. A spamküldéshez használt faxszámok kezelésére vonatkozó szabályok. A j2 Global nem engedélyezi ügyfelei számára, hogy eFax-számukat gyűjtőcímként használják az e-mailben vagy faxon küldött kéretlen ajánlatokra kapott válaszok fogadásához. Ha megítélése szerint az Önnek kézbesített kéretlen e-mail vagy faxüzenet a válaszok fogadásához eFax-számot ad meg gyűjtőcímként, kérjük, tegye meg az alábbi lépéseket:
  1. Ha az e-mail vagy faxüzenetben található e-mail címen, telefonszámon, faxszámon vagy egyéb elérhetőségen a további üzenetek fogadásáról leiratkozhat, akkor iratkozzon le.
  2. Sikertelen leiratkozás esetén kérjük, továbbítsa a szabálytalan e-mailt az abuse@mail.j2.com címre. Észrevételét kivizsgálva megállapítjuk, hogy a kéretlen e-mail vagy faxüzenetben hivatkozott fax- vagy hangpostaszám eFax-szám-e. Ha igen, akkor megkíséreljük felvenni a kapcsolatot az adott ügyféllel, és ha az szükséges és indokolt, akkor eFax szolgáltatását megszüntetjük vagy felfüggesztjük.

   Nagyra értékeljük az itt leírt szabályok betartásában és betartatásában nyújtott segítségét. Bízunk abban, hogy az eFax használata továbbra is pozitív élmény marad az Ön számára.

« Vissza az oldal tetejére

11. Fiók törlése
 1. Az Ön eFax-fiókját mind Ön, mind a j2 Global jogosult bármikor rendes vagy rendkívüli felmondásról szóló értesítéssel törölni. In order for you to give notice to j2 Global, you must contact one of our customer service representatives by phone (a full list of the eFax contact telephone numbers are available on the eFax website). Az ügyfélszolgálat munkatársa segít Önnek fiókja törlésében a j2 Global ellenőrzési eljárásának megfelelően, amelyet a j2 Global saját belátása szerint jogosult módosítani. A j2 Global fenntartja a jogot arra, hogy az Ön eFax-fiókját előzetes értesítés nélkül törölje vagy felfüggessze azzal, hogy a j2 Global a fiók törlését vagy felfüggesztését megkísérli utólagos értesítésben megerősíteni. A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a j2 Global jogosult az Ön Free fiókját automatikusan törölni vagy felfüggeszteni akkor, ha (i) harminc (30) egymást követő napon az Ön fiókjába nem érkezik fax vagy hangpostaüzenet (ennek megállapítása szempontjából a j2 Global által küldött reklám- és tájékoztató üzenetek nem minősülnek a fiókba érkezett faxnak vagy hangpostaüzenetnek); (ii) Ön vagy az Ön nevében eljáró személy blokkolja vagy szűri azokat az e-mail üzeneteket, amelyeket a j2 Global vagy a nevében eljáró személy az Ön faxok és hangpostaüzenetek fogadására szolgáló e-mail címére küld; (iii) Ön nem járul hozzá ahhoz, hogy a j2 Global közvetlen reklámüzenetet küldjön Önnek.
 2. If you are a consumer (meaning a natural person acting outside of their business, trade or profession), you will also have the right to terminate your eFax account within 14 days (the "14 Day Cancellation Period") of entering this Agreement at no cost to you. For your convenience, you may download, complete and return this form by email to efaxhelp@mail.efax.com or fax to +44 20 3070 0397 within the 14 Day Cancellation Period or contact one of our customer service representatives by phone (a full list of the eFax contact telephone numbers are available on the eFax Website) within the 14 Day Cancellation Period.

« Vissza az oldal tetejére

12. Az ügyfél nyilatkozatai

Ön kijelenti, hogy 18 életévét betöltötte vagy a lakóhelye szerinti ország, állam vagy tartomány törvényei szerint nagykorúnak számít, továbbá jogosult és képes a jelen szerződés megkötésére. Ön anyagi felelősséget vállal az eFax szolgáltatások igénybevételéért, továbbá fiókjának mások, például az Önnel egy háztartásban élő kiskorúak általi használatáért, valamint azért, hogy a jelen szerződésben foglalt felelősségének és kötelezettségének eleget tegyen.

« Vissza az oldal tetejére

13. A szolgáltatási szerződés módosítása

Amennyiben azt vonatkozó jogszabály nem tiltja, a j2 Global a jelen szerződést bármikor módosíthatja (a) a módosított eFax szolgáltatási szerződés közzétételével az eFax honlapon, és/vagy (b) a módosításról szóló tájékoztatás megküldésével az Ön által a j2 Global részére megadott e-mail címre. AZ ÖN FELELŐSSÉGE, HOGY AZ eFAX HONLAPOT RENDSZERESEN ÁTTEKINTSE ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSAIRÓL IDŐBEN TÁJÉKOZÓDJON. HA AZ eFAX SZOLGÁLTATÁSOKAT A MÓDOSÍTÁSOK KÖZZÉTÉTELÉT VAGY A MÓDOSÍTÁSOKRÓL ÖNNEK KÜLDÖTT ÉRTESÍTÉST KÖVETŐEN ÖN TOVÁBB HASZNÁLJA, AZ ÚGY TEKINTHETŐ, HOGY ÖN A MÓDOSÍTÁSOKAT ELFOGADTA. Egyéb esetben a jelen szerződés kizárólag írásban, az Ön és a j2 Global által aláírt dokumentummal módosítható.

« Vissza az oldal tetejére

14. A szolgáltatások módosítása

A j2 Global fenntartja a jogot arra, hogy bármely szolgáltatását az Ön értesítésével vagy anélkül módosítsa vagy megszüntesse. A j2 Global nem tartozik felelősséggel sem Önnel, sem harmadik féllel szemben abban az esetben, ha a j2 Global a szolgáltatások módosítására vagy megszüntetésére vonatkozó jogát gyakorolja.

« Vissza az oldal tetejére

15. Felhasználói fiók, PIN kód és biztonság

A regisztráció során Önnek meg kell adnia e-mail címét, és PIN kódot kell választania. A regisztrációt követően eFax-számát automatikusan megkapja e-mailben. Az eFax honlapra történő bejelentkezést követően módosíthatja PIN kódját, és jelszót állíthat be fax- és hangpostaüzenetei védelme érdekében. Ön teljes körűen felel PIN kódja, jelszava és fiókadatai bizalmas kezeléséért. Ezenkívül a vonatkozó jogszabályokban foglalt kivételekkel Ön teljes körűen felel a fiókjában folytatott valamennyi tevékenységért. Ön vállalja, hogy fiókja illetéktelen használatáról és a biztonság egyéb, az Ön tudomására jutott megsértéséről haladéktalanul értesíti a j2 Globalt.

« Vissza az oldal tetejére

16. Szavatossági nyilatkozat és a felelősség korlátozása
 1. A j2 GLOBAL AZ eFAX SZOLGÁLTATÁST, TOVÁBBÁ VALAMENNYI SZOFTVERÉT ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSÁT MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE AZZAL, HOGY SEM A j2 GLOBAL, SEM ANNAK LICENCADÓJA VAGY SZOLGÁLTATÓJA NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT AZOK HASZNÁLHATÓSÁGÁRA, ÁLLAPOTÁRA VAGY MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓAN. A j2 GLOBAL NEM SZAVATOL A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOS ÉS HIBAMENTES RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT ÉS HASZNÁLATÁÉRT, SEM AZÉRT, HOGY A j2 GLOBAL BÁRMELY SZOFTVERE VAGY SZOLGÁLTATÁSA ADOTT TELJESÍTMÉNYBELI VAGY MINŐSÉGI KRITÉRIUMNAK MEGFELEL. A j2 GLOBAL ÉS VALAMENNYI LICENCADÓJA VAGY SZOLGÁLTATÓJA KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁGOT, A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, TULAJDONJOGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, JOGSZERŰSÉGRE, ÖSSZEFÉRHETŐSÉGRE, BIZTONSÁGRA ÉS PONTOSSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT.
 2. ÖN AZ eFAX SZOLGÁLTATÁST, VALAMINT A j2 GLOBAL SZOFTVEREIT ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAIT SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLHATJA. ÖN TELJES KÖRŰ FELELŐSSÉGET ÉS KOCKÁZATOT VÁLLAL MINDEN OLYAN VESZTESÉGÉRT, AMELY ABBÓL SZÁRMAZIK, HOGY ÖN LETÖLTI ÉS/VAGY HASZNÁLJA AZOKAT A FÁJLOKAT VAGY EGYÉB ANYAGOKAT (IDEÉRTVE A j2 GLOBAL SZOFTVEREIT IS), AMELYEKET KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETTEN A j2 GLOBAL BOCSÁTOTT AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE. ÖN ELFOGADJA, HOGY SEM A j2 GLOBAL, SEM ANNAK LICENCADÓJA VAGY SZOLGÁLTATÓJA NEM TARTOZIK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGGEL AZ eFAX VAGY A j2 GLOBAL EGYÉB SZOFTVERE VAGY SZOLGÁLTATÁSA HASZNÁLATÁBÓL VAGY A HASZNÁLAT MEGHIÚSULÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT (IDEÉRTVE A MÁSODLAGOS KÁROKAT IS), MÉG AKKOR SEM, HA A KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL A j2 GLOBAL VAGY LICENCADÓJA, SZOLGÁLTATÓJA TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT, TOVÁBBÁ ÖN LEMOND A SZERZŐDÉSSZEGÉSSEL, SZERZŐDÉSEN KÍVÜL VAGY EGYÉB MÓDON OKOZOTT KÁROKKAL KAPCSOLATOS VALAMENNYI IGÉNYÉRŐL. A j2 GLOBAL SZOFTVEREI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI HASZNÁLATÁRA, VALAMINT A JELEN SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉRE VONATKOZÓAN A j2 GLOBAL, VALAMINT LICENCADÓI ÉS SZOLGÁLTATÓI TELJES FELELŐSSÉGE, VALAMINT AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE A KÖVETKEZŐK KÖZÜL AZ ALACSONYABB MÉRTÉKIG TERJED: (I) AZ IGÉNYÉT MEGELŐZŐ HÁROM (3) HÓNAPBAN A SZOFTVEREKHEZ VAGY SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRT ÉS AZOK HASZNÁLATÁÉRT TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEG, VAGY (II) 500.00 USD. ÖN A j2 GLOBALT, TOVÁBBÁ ANNAK VALAMENNYI LICENCADÓJÁT ÉS SZOLGÁLTATÓJÁT MENTESÍTI A JELEN KORLÁTOZÁSON FELÜLI KÖTELEZETTSÉG, FELELŐSSÉG ÉS IGÉNY ALÓL. EGYES JOGHATÓSÁGOK TILTJÁK A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT VAGY MÓDOSÍTÁSÁT, VALAMINT A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY LEHETSÉGES, HOGY ÖNRE A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM TELJES KÖRŰEN VONATKOZNAK.
 3. SEM A j2 GLOBAL, SEM LICENCADÓJA VAGY SZOLGÁLTATÓJA NEM TARTOZIK SEM KÖZVETLEN, SEM KÖZVETETT FELELŐSSÉGGEL A j2 GLOBAL, ILLETVE A LICENCIAADÓ VAGY A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NEM BEFOLYÁSOLHATÓ OLYAN KOMMUNIKÁCIÓS PROBLÉMÁKÉRT, AMELYEK AZ ÜGYFÉL E-MAIL CÍMÉRE, SZEMÉLYHÍVÓJÁRA, TELEFONJÁRA VAGY EGYÉB VEVŐKÉSZÜLÉKÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSBAN, VAGY HARMADIK FÉL ADATTÁROLÁSI ÉS/VAGY TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁBAN FENNAKADÁST OKOZHATNAK.
 4. ÖN NEM TÁMASZKODHAT A j2 GLOBAL MEGHATALMAZOTTJÁTÓL ELTÉRŐ SZEMÉLY ÁLTAL ADOTT NYILATKOZATRA VAGY SZAVATOSSÁGRA AZ eFAX SZOLGÁLTATÁS VAGY A j2 GLOBAL EGYÉB SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÉS/VAGY TERMÉKÉNEK ÉRTÉKELÉSE SORÁN.

« Vissza az oldal tetejére

17. Díjak

A vonatkozó jogszabályokban foglalt kivételekkel:

 1. Ön vállalja, hogy a szolgáltatások használatának díját a lakóhelye szerinti országra vonatkozóan mindenkor érvényes árak szerint megfizeti. A j2 Global fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatások díja után áfát vagy a megítélése szerint indokolt egyéb adót számítson fel, továbbá a j2 Global fenntartja a jogot arra, hogy árait módosítsa, vagy szolgáltatásait új díjak alkalmazása mellett tegye elérhetővé. Az árak és díjak változásáról Ön e-mailben értesítést kap, vagy azokat a j2 Global az eFax honlapon közzéteszi (az adók változása tekintetében értesítésre vagy közzétételre nem feltétlenül kerül sor). Az ön felelőssége, hogy a díjszabást rendszeresen áttekintse annak érdekében, hogy a változásokról időben tájékozódjon. Ha a változások közzététele után Ön a szolgáltatásokat továbbra is használja vagy eFax-fiókját fenntartja, az a közzétett módosítások szerinti árak elfogadásának minősül.
 2. Az eFax-fiók egyenlege az Ön fizetési konstrukciójának megfelelően havonta vagy évente, a számla devizanemében esedékes. A fizetést Ön a j2 Global szolgáltatásaival kapcsolatos tranzakciókhoz megadott bankkártyával, vagy a j2 Global által megadott egyéb fizetési módokon teljesítheti. Ha az Ön eFax-fiókja vállalati fiók és arra vonatkozóan a j2 Global a vállalati számlázást jóváhagyta, akkor az összesített és ügyfél-azonosítóhoz rendelt díjakat havonta számlázzuk. Ha az eFax-fiókja után fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik be a j2 Global számlájára, akkor Ön vállalja, hogy a j2 Global felszólítására valamennyi esedékes összeget azonnal megfizeti. Ha Ön az eFax szolgáltatásokat használja, vagy azok használatát engedi vagy előidézi, akkor Ön elfogadja és megerősíti a j2 Global jogosultságát arra, hogy az Ön által megadott kártyát megterhelje, vagy a szolgáltatások díját egyéb, a j2 Global számára jogszabályban megengedett módon beszedje. Ön a megadott kártyát a kártyakibocsátóval kötött szerződése alapján használhatja az eFax szolgáltatásokkal kapcsolatban, így kártyabirtokosi jogait és kötelezettségeit illetően az adott szerződésre, nem a jelen szerződésre hivatkozhat. Ön elfogadja, hogy a j2 Global (választása szerint) a havi számlázási ciklus során felmerült díjakat összesítheti, és azokat az egyes ciklusok során vagy végén egy vagy több összesített díjként terhelheti, továbbá, hogy a j2 Global a banki vagy kártyakibocsátói engedélyezést az összesített díj(ak) terheléséig késleltetheti. Ez azt jelenti, hogy a bankjától vagy kártyakibocsátójától kapott kivonaton összesített díjak szerepelhetnek. If your eFax account is overdue or your method of payment has failed, you may receive a SMS message advising you of this.
 3. Aktuális számlaegyenlegét, számlázási adatait és az összesített díjakat az eFax honlapra való bejelentkezést követően a „Számlázás" elemre kattintva tekintheti meg.
 4. Your activation fee and monthly or annual service fees, as applicable, are payable in advance and are COMPLETELY NON-REFUNDABLE unless such termination is validly effected in accordance with the provisions of Section 11(b) during the 14 Day Cancellation Period. Ön elfogadja, hogy havi előfizetés esetén a j2 Global a havi szolgáltatási díjakat havonta, éves előfizetés esetén az éves szolgáltatási díjakat évente, a további forgalmi díjakat havonta, az Öntől kapott további engedély nélkül terhelheti addig, amíg Ön - a j2 Global által saját belátása szerint kialakított ellenőrzési eljárásoknak megfelelően - előzetesen nem értesíti a j2 Globalt az engedély visszavonásáról vagy a megadott kártya módosításáról. Az értesítés nem érinti az azt megelőzően terhelt díjakat, hogy a j2 Global érdemben az értesítés szerint járhatna el. Ha Ön egynél több eFax-számra fizet elő, akkor a további eFax-számokra vonatkozó első fizetés időarányosítható úgy, hogy egybeessen az első eFax-szám éves fordulónapjával. Ha kérdése van a fiókját érintően alkalmazott díjakkal kapcsolatban, akkor a terhelés napjától számított harminc (30) napon belül vegye fel a kapcsolatot a j2 Global ügyfélszolgálatával. A j2 Global által a jelen szerződés szerint terhelt díjak megfizetését Ön nem tagadhatja meg arra hivatkozva, hogy a fiókját nem használja.
 5. Ha Ön az eFax szolgáltatásokra ingyenes próbaidőszakot biztosító különleges ajánlat alapján fizetett elő, akkor az aktiválási díj és az induló szolgáltatási díj összege BANKKÁRTYÁJA KERETÉBŐL ZÁROLÁSRA KERÜL (Ön annak összegével a számláján nem rendelkezhet), és az a bankkártyán az ingyenes próbaidőszak lejártával, az Öntől kapott további engedély nélkül azonnal terhelésre kerül, ha Ön - a j2 Global által saját belátása szerint kialakított ellenőrzési eljárásoknak megfelelően - előzetesen nem értesíti a j2 Globalt az engedély visszavonásáról. Az értesítés nem érinti az azt megelőzően terhelt díjakat, hogy a j2 Global érdemben az értesítés szerint járhatna el.
 6. If you subscribed for eFax Services pursuant to a special offer granting a pre-paid discount for a fixed number of months, your pre-paid fees are payable in advance and unless terminated in accordance with Section 11(b) during the 14 Day Cancellation Period are COMPLETELY NON-REFUNDABLE. Ezenkívül az előre fizetéses időszakot közvetlenül követő hónapra eső induló szolgáltatási havidíj összege BANKKÁRTYÁJA KERETÉBŐL ZÁROLÁSRA KERÜL (Ön annak összegével a számláján nem rendelkezhet), és az a bankkártyán az előre fizetéses időszak lejártával, az Öntől kapott további engedély nélkül azonnal terhelésre kerül, ha Ön - a j2 Global által saját belátása szerint kialakított ellenőrzési eljárásoknak megfelelően - előzetesen nem értesíti a j2 Globalt az engedély visszavonásáról. Az értesítés nem érinti az azt megelőzően terhelt díjakat, hogy a j2 Global érdemben az értesítés szerint járhatna el.
 7. Ön a díjköteles eFax Pro vagy eFax Plus szolgáltatás előfizetőjeként a havi minimumdíjon felüli díjat köteles fizetni akkor, ha az eFax-fiókján fogadott faxoldalak és hangpostaüzenetek együttes száma meghaladja a fenti 2. a, illetve 3. a bekezdésben rögzített limitet. Az oldalon számított forgalom a szolgáltatások keretében fogadott és küldött oldalakat foglalja magában. Egy átvitelre (küldésre vagy fogadásra) vonatkozóan az oldalak száma a továbbított oldalak tényleges száma és az átviteli idő 60 másodperces, részben vagy egészben felhasznált egységeinek száma közül a nagyobb érték. Ön elfogadja, hogy a j2 Global a forgalmi díjakat a j2 Global saját döntése szerint felmerülésükkor vagy összesítve, az Öntől kapott további engedély nélkül terhelheti addig, amíg Ön - a j2 Global által saját belátása szerint kialakított ellenőrzési eljárásoknak megfelelően - előzetesen nem értesíti a j2 Globalt az engedély visszavonásáról vagy a megadott kártya módosításáról. Az értesítés nem érinti az azt megelőzően terhelt díjakat, hogy a j2 Global érdemben az értesítés szerint járhatna el. Ha az eFax szolgáltatásokat bizonyos helyszíneken veszi igénybe, akkor a Önt terhelhetik a j2 Global internetszolgáltatója, online szolgáltatója és/vagy távolsági szolgáltatója által felszámított díjak is.
 8. Az eFax Pro és eFax Plus szolgáltatások előfizetői a kimenő faxszolgáltatásra és/vagy az egyéb forgalomalapú szolgáltatásokra vonatkozóan a j2 Global által megállapított kiegészítő díjakat fix összegű letét elhelyezésével, előre tartoznak megfizetni, amelynek mértékét a j2 Global állapítja meg (jelenleg 10,00 USD vagy helyi pénznemben annak megfelelő összeg). A nagyobb szolgáltatási igényű ügyfelek a letét összegét az eFax honlapon fiókjukba való belépéssel, vagy az ügyfélszolgálat megkeresésével növelhetik. A letét megfizetése azonnal esedékessé válik a forgalomalapú szolgáltatás igénybevételekor, vagy az Ön rendelkezésére bocsátott ingyenes keret felhasználásakor. Ebből következően amikor Ön az esetleges ingyenes keret felhasználását követően első alkalommal forgalomalapú szolgáltatást vesz igénybe, az Öntől kapott további engedély nélkül letét (jelenleg 10,00 USD vagy helyi pénznemben annak megfelelő összeg) kerül terhelésre a kártyáján. Ezután Ön a kimenő faxszolgáltatást és/vagy egyéb forgalomalapú szolgáltatásokat a letétje terhére veheti igénybe a j2 Global által az adott eFax szolgáltatásokra vonatkozóan megállapított üzenetküldési díjak szerint. Ezután minden alkalommal, amikor a letét összege 2,00 USD vagy helyi pénznemben annak megfelelő összegre csökken, az Öntől kapott további engedély nélkül az előző letéttel megegyező összegű fix letét kerül terhelésre a kártyáján, amelyet követően Ön a kimenő faxszolgáltatást és/vagy egyéb forgalomalapú szolgáltatásokat a letétje terhére veheti igénybe a j2 Global által az adott eFax szolgáltatásokra vonatkozóan megállapított üzenetküldési díjak szerint. Az eFax kimenő faxszolgáltatással kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a j2 Global minden olyan faxküldési kísérlete után számláz, amelynél átvitel történik, függetlenül attól, hogy az átvitel sikeres vagy sem, például akkor is, ha a hívott fél felveszi a telefont, vagy az átvitelt a befejezés előtt megszakítják.

  Abban az esetben, ha a j2 Global által a szolgáltatás havidíjaként kezdeményezett terhelést az Ön bankja vagy kártyakibocsátója (vagy annak megbízottja vagy társult vállalkozása) elutasítja, akkor Ön felhatalmazza a j2 Globalt arra, hogy a j2 Globalnak fizetendő szolgáltatási havidíjat a letét összegéből egyenlítse ki mindaddig, amíg a j2 Global nem tudja a kártyát megterhelni, vagy a szolgáltatásokért fizetendő díjat egyéb módon beszedni. Ha a j2 Global ezt követően az Ön kártyájának megterhelésével vagy a j2 Global számára jogszabályban megengedett egyéb módon sikeresen feldolgozza a szolgáltatás havidíját, akkor a j2 Global automatikusan kiegészíti a letétet az annak terhére fizetett szolgáltatási havidíjakkal, és a díjak összegével az Ön kártyáját megterheli, vagy azt más módon beszedi, amelyre Ön a j2 Globalt ezúton felhatalmazza.

  Ön elfogadja, hogy a j2 Global a letétre vonatkozóan terhelési utasítást adhat az Öntől kapott további engedély nélkül addig, amíg Ön - a j2 Global által saját belátása szerint kialakított ellenőrzési eljárásoknak megfelelően - előzetesen nem értesíti a j2 Globalt az engedély visszavonásáról vagy a megadott kártya módosításáról. Az értesítés nem érinti az azt megelőzően terhelt díjakat, hogy a j2 Global érdemben az értesítés szerint járhatna el. Ha Ön - a j2 Global által saját belátása szerint kialakított ellenőrzési eljárásoknak megfelelően - arról értesíti a j2 Globalt, hogy az engedélyt visszavonta, akkor legutóbbi letétje fel nem használt részének visszatérítésére jogosult, ha az értesítés időpontjában nem áll fenn az eFax-fiók használatából eredő díjtartozása (ideértve az előző bekezdésekben leírt díjakat is), ellenkező esetben a díjtartozás a letét fennmaradó összegéből kiegyenlíthető. i. Ön köteles a j2 Globalt haladéktalanul értesíteni a következők változása esetén: (a) a megadott bankkártyához vagy egyéb fizetési módhoz tartozó számlaszám vagy lejárati dátum; (b) a megadott bankkártyához vagy egyéb fizetési módhoz tartozó számlázási cím; (c) azon kiskorúak neve, akiknek Ön az eFax-fiókja használatát engedélyezte. Ön köteles továbbá a j2 Globalt haladéktalanul értesíteni a kártya vagy egyéb fizetési mód megszűnésekor (pl. elvesztés vagy lopás esetén).

« Vissza az oldal tetejére

18. Fiók törlése nemfizetés miatt

A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a j2 Global fenntartja a jogot arra, hogy az Ön eFax-fiókját értesítés nélkül felfüggessze vagy törölje a díjterhelés elutasítása esetén vagy akkor, ha az Ön bankja vagy kártyakibocsátója (vagy annak megbízottja vagy társult vállalkozása) a korábban a j2 Global felé teljesített fizetés visszaterhelését kezdeményezi, vagy egyéb olyan díjnemfizetés esetén, amelynél a j2 Global megítélése szerint Önnek díjtartozása áll fenn. A fenti jogok nem helyettesítik, hanem kiegészítik a j2 Global egyéb jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

« Vissza az oldal tetejére

19. Bankkártyaadatok frissítése

Annak érdekében, hogy megelőzze az eFax szolgáltatás elutasított kártyaterhelés miatti megszakadását, a j2 Global fenntartja a jogot arra, hogy az Ön kártyaadatait (pl. a kártya lejáratának napját) frissítse akkor, ha ezt jogszabály nem tiltja. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A j2 GLOBAL JOGOSULT A FRISSÍTETT KÁRTYAADATOKAT BESZEREZNI ÉS AZOKAT DÍJTERHELÉS CÉLJÁBÓL FELHASZNÁLNI.

« Vissza az oldal tetejére

20. Tulajdonjogok
 1. Eltérő nyilatkozat hiányában az eFax szolgáltatást alkotó valamennyi program, szolgáltatás, folyamat, minta, szoftver, technológia, védjegy, kereskedelmi név, találmány és anyag a j2 Global és/vagy licenciaadói és szolgáltatói kizárólagos tulajdonát képezi. Ön a j2 Global védjegyét, kereskedelmi nevét, szabadalmát, szerzői jogát vagy egyéb szellemi tulajdonjogát kizárólag a j2 Global előzetes írásbeli engedélyével használhatja fel.
 2. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA TOVÁBBÁ, HOGY ÖN NEM TULAJDONOSA A j2 GLOBAL ÁLTAL ÖNNEK KIOSZTOTT eFAX-SZÁMOKNAK. AZ eFAX-SZÁMOK KIZÁRÓLAGOS TULAJDONJOGÁVAL A j2 GLOBAL RENDELKEZIK. ÖN VISSZAVONHATÓ JOGOSULTSÁGOT KAP ARRA, HOGY A SZÁMOKAT A JELEN SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, AZ ÖNNEK NYÚJTOTT j2 GLOBAL SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ MINDENKORI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKEL HASZNÁLJA. A j2 GLOBAL KIFEJEZETTEN MEGTILTJA, HOGY ÖN A FIÓKJÁHOZ RENDELT eFAX-SZÁMOT MÁS SZOLGÁLTATÓHOZ, TELEFONTÁRSASÁGHOZ, VAGY MÁS SZEMÉLYHEZ VAGY TÁRSASÁGHOZ HELYEZZE ÁT VAGY ERRE KÍSÉRLETET TEGYEN, AZAZ TILOS A TELEFONSZÁM HORDOZÁSA. A JELEN TILALOM BIZONYÍTOTT MEGSÉRTÉSE ESETÉN ÖN VÁLLALJA, HOGY A SZÁMOT AZONNALI HATÁLLYAL VISSZAJUTTATJA A j2 GLOBAL RÉSZÉRE, ÉS A j2 GLOBALNAK 500 USD VAGY HELYI PÉNZNEMBEN ANNAK MEGFELELŐ ÖSSZEGET FIZET. ÖN ENGEDÉLYT AD ARRA, HOGY A j2 GLOBAL AZ ÖN HITELKÁRTYÁJÁT MEGTERHELJE, VAGY A FENTI ÖSSZEG BESZEDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES EGYÉB INTÉZKEDÉST MEGTEGYE. ÖN ELFOGADJA, HOGY A FIZETETT ÖSSZEG KÖTBÉRNEK MINŐSÜL, AMELY A TILALOM MEGSÉRTÉSÉVEL A j2 GLOBALNAK OKOZOTT VALÓS VAGY VÁRHATÓ KÁR MÉRTÉKÉT A j2 GLOBALT ÉRT VESZTESÉG BIZONYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS NEHÉZSÉGEKHEZ MÉRTEN ÉSSZERŰEN TÜKRÖZI, TOVÁBBÁ AZT, HOGY A FIZETETT ÖSSZEG NEM MINŐSÜL BÜNTETÉSNEK. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜL EGYES JOGHATÓSÁGOKBAN NEM KORLÁTOZHATÓ AZ ÜGYFÉL AZON JOGA, HOGY A SZÁMÁRA KIOSZTOTT eFAX-SZÁMOT HORDOZZA, EZÉRT A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE TELJES KÖRŰEN. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY ABBAN AZ ESETBEN SEM FELTÉTLENÜL LEHETSÉGES AZ eFAX-SZÁM HORDOZÁSA, HA ERRE ÖN JOGOSULT, PÉLDÁUL AZ ÖN ÉS A j2 GLOBAL TELEFONSZOLGÁLTATÓJA KÖZÖTTI HORDOZÁSI MEGÁLLAPODÁS HIÁNYÁBAN, VAGY EGYÉB OKBÓL.
 3. IF YOU "PORTED IN" A TELEPHONE NUMBER IN CONNECTION WITH YOUR USE OF eFAX OR ARE ENTITLED TO "PORT OUT" AN eFAX NUMBER UNDER LOCAL LAW, YOU MAY "PORT OUT" THAT NUMBER UPON TERMINATION OF YOUR eFAX ACCOUNT ONLY IF YOU SATISFY THE FOLLOWING REQUIREMENTS: (i) YOU PROVIDE WRITTEN NOTICE TO j2 GLOBAL OF YOUR INTENTION TO "PORT OUT" THE TELEPHONE NUMBER ASSOCIATED WITH THE TERMINATED eFAX ACCOUNT NO LATER THAN THIRTY (30) DAYS AFTER THE DATE OF TERMINATION OF YOUR eFAX ACCOUNT (THE "PORTING NOTICE PERIOD"); (ii) YOUR NEW TELEPHONE CARRIER PROVIDES OUR TELEPHONE CARRIER WITH A DULY EXECUTED PORTING REQUEST PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE PORTING NOTICE PERIOD; AND (iii) PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE PORTING NOTICE PERIOD, j2 GLOBAL HAS RECEIVED AN ADMINISTRATION FEE TO COVER ITS COSTS ASSOCIATED WITH PROCESSING THE PORT IN AN AMOUNT OF (A) $40 (OR THE EQUIVALENT IN LOCAL CURRENCY) IF YOU "PORTED IN" THE TELEPHONE NUMBER OR (B) £65 IF YOU ARE ENTITLED TO "PORT OUT" AN eFAX NUMBER UNDER LOCAL LAW. ÖN EZÚTON ENGEDÉLYT AD ARRA, HOGY A j2 GLOBAL A HORDOZÁS BEJELENTÉSI HATÁRIDEJÉN BELÜL A MEGFELELŐ ÖSSZEGGEL MEGTERHELJE AZ ÖN HITELKÁRTYÁJÁT, VAGY EGYÉB MÓDON INTÉZKEDJEN AZ ÖSSZEG BESZEDÉSÉRŐL. HA A FENTI FELTÉTELEK NEM TELJESÜLNEK, AKKOR AZ ÖN ÁLTAL MÁS SZOLGÁLTATÓTÓL HORDOZOTT TELEFONSZÁM A j2 GLOBAL KIZÁRÓLAGOS TULAJDONÁBA KERÜL.
 4. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY HA AZ ÖN eFAX-FIÓKJA BÁRMELY OKBÓL MEGSZŰNIK, AKKOR A HOZZÁ TARTOZÓ eFAX-SZÁM AZONNAL MÁS ÜGYFÉLNEK KIOSZTHATÓ, TOVÁBBÁ ÖN ELFOGADJA, HOGY A j2 GLOBAL NEM TARTOZIK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGGEL A SZÁM ÚJBÓLI KIOSZTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT (IDEÉRTVE A MÁSODLAGOS KÁROKAT IS), MÉG AKKOR SEM, HA A KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL A j2 GLOBAL TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT, TOVÁBBÁ ÖN A SZÁM ÚJBÓLI KIOSZTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN LEMOND A SZERZŐDÉSSZEGÉSSEL, SZERZŐDÉSEN KÍVÜL VAGY EGYÉB MÓDON OKOZOTT KÁROKKAL KAPCSOLATOS VALAMENNYI IGÉNYÉRŐL.
 5. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA TOVÁBBÁ, HOGY a j2 GLOBAL ESETENKÉNT ARRA KÉNYSZERÜLHET, HOGY AZ ÖNNEK KIOSZTOTT eFAX-SZÁMOT MEGVÁLTOZTASSA (AKÁR KÖRZETSZÁM MEGOSZTÁSA MIATT, AKÁR EGYÉB, A j2 GLOBAL ÁLTAL BEFOLYÁSOLHATÓ VAGY BEFOLYÁSÁN KÍVÜLI OKBÓL). ÖN ELFOGADJA, HOGY A j2 GLOBAL NEM TARTOZIK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGGEL AZ ÖNNEK KIOSZTOTT eFAX-SZÁM MEGVÁLTOZTATÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT (IDEÉRTVE A MÁSODLAGOS KÁROKAT IS), MÉG AKKOR SEM, HA A KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL A j2 GLOBAL TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT, TOVÁBBÁ ÖN A SZÁM MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN LEMOND A SZERZŐDÉSSZEGÉSSEL, SZERZŐDÉSEN KÍVÜL VAGY EGYÉB MÓDON OKOZOTT KÁROKKAL KAPCSOLATOS VALAMENNYI IGÉNYÉRŐL.
 6. ÖN KÜLÖNÖSEN NEM JOGOSULT AZ ÖNNEK VAGY AZ ÖN KÉRÉSÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKAT A j2 GLOBAL ÁLTAL ÖNNEK KIOSZTOTT eFAX-SZÁMMAL SZEMBEN ELSZÁMOLNI, TOVÁBBÁ VÁLLALJA, HOGY KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓT ILYEN ELSZÁMOLÁSRA NEM KÉR ÉS EGYÉB MÓDON NEM KÖTELEZ. HA AZT VONATKOZÓ JOGSZABÁLY NEM TILTJA, AZ ILYEN ELSZÁMOLÁS ALAPJÁN A j2 GLOBAL JOGOSULT AZ ÖN eFAX-FIÓKJÁT ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL, AZONNALI HATÁLLYAL TÖRÖLNI VAGY FELFÜGGESZTENI.

« Vissza az oldal tetejére

21. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy a j2 Globalt, továbbá annak valamennyi licencadóját és szolgáltatóját kártalanítja minden olyan felelősség, költség (ideértve az ügyvédi díjakat is) és kártérítési kötelezettség tekintetében, amely az Ön eFax-fiókjának használatával kapcsolatos igényből származik, ideértve a jelen szerződés Ön vagy más, az Ön fiókját használó személy általi megszegését, a rágalmazással, becsmérléssel, a magánélethez vagy a nyilvánossághoz való jog megsértésével kapcsolatos keresetet, a más ügyfelet érintő szolgáltatáskiesést, harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő vagy egyéb jogának megsértését, valamint a jogszabályok és egyéb szabályok, így különösen, de nem kizárólag a kéretlen reklámfax küldését tiltó jogszabályok és egyéb szabályok megsértését.

« Vissza az oldal tetejére

22. A szolgáltatások továbbértékesítésének tilalma

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos jogok kizárólag Önt illetik. Ön a szolgáltatásokat mind magánszemélyként, mind vállalkozásként igénybe veheti, ugyanakkor vállalja, hogy azokat nem értékesti tovább.

« Vissza az oldal tetejére

23. Részvétel hirdetői promóciókban

Ön kapcsolatba léphet a terméküket a szolgáltatások keretében bemutató hirdetőkkel, továbbá részt vehet az ilyen hirdetők promóciójában. A kapcsolattartás és a promóció, ideértve a termékek és szolgáltatások szállítását, illetve nyújtását, valamint azok pénzügyi teljesítését, továbbá a kapcsolattartásra, promócióra vonatkozó valamennyi egyéb feltételt és nyilatkozatot, kizárólag az Ön és a hirdető közötti kapcsolatra érvényes. A j2 Global semminemű kötelezettséget és felelősséget nem vállal az ilyen kapcsolattartással vagy promócióval kapcsolatban.

« Vissza az oldal tetejére

24. Értesítések, jóváhagyás

A j2 Global Önt e-mailben, az eFax honlapon közzétett általános hirdetményben, vagy postai küldeményben értesíti. A j2 Global előzetes jóváhagyását igénylő kérdésekben a jóváhagyás csak akkor érvényes, ha azt a j2 Global meghatalmazottja a fenti módon közli. Ön a j2 Globalt e-mailben vagy postai küldeményben értesítheti a j2 Global által saját belátása szerint kialakított ellenőrzési eljárásoknak megfelelően, amelyek előírhatják, hogy Ön telefonon is vegye fel a kapcsolat a j2 Globallal annak igazolása céljából, hogy Ön a j2 Globalnak szóló értesítést elküldte. Notices to j2 Global by conventional mail must be sent to j2 Cloud Services, Inc., 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, U.S.A.

« Vissza az oldal tetejére

25. Általános feltételek

A JELEN SZERZŐDÉSRE ÉS A j2 GLOBAL SZOFTVEREINEK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA A KALIFORNIA ÁLLAM (USA) JOGA AZ IRÁNYADÓ, AZ ABBAN FOGLALT KOLLÍZIÓS SZABÁLYOK KIZÁRÁSÁVAL. A FELEK KIFEJEZETTEN KIZÁRJÁK AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL SZÓLÓ ENSZ-EGYEZMÉNY ALKALMAZÁSÁT. ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A j2 GLOBAL SZOFTVEREINEK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ IGÉNY VAGY JOGVITA ESETÉN KIZÁRÓLAG KALIFORNIA ÁLLAM KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁGA, VAGY KALIFORNIA ÁLLAM LOS ANGELES MEGYÉBEN TALÁLHATÓ FELSŐBB BÍRÓSÁGA ILLETÉKES azzal, hogy a jelen szakasz rendelkezései nem korlátozhatják a feleket abban, hogy más joghatósághoz forduljanak a Kalifornia állam szövetségi vagy állami bírósága által hozott döntés érvényesítése céljából. Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor a fennmaradó rendelkezéseket az adott rendelkezés figyelmen kívül hagyásával kell érvényesíteni. Ha a j2 Global az Ön vagy mások szerződésszegésével kapcsolatban nem jár el, ezzel a j2 Global nem mond le a későbbi vagy hasonló szerződésszegéssel kapcsolatos eljárás jogáról. Ön a jelen szerződést és az abban biztosított jogokat nem ruházhatja át, az erre irányuló kísérlet semmis. A j2 Global nem felelős a késedelmes vagy elmaradt teljesítésért akkor, ha azt közvetlenül vagy közvetetten a j2 Global által nem befolyásolható körülmény okozza. Szülői felügyeleti eszközök (például kereskedelmi forgalomban kapható hardver, szoftver vagy szűrőszolgáltatás) segítségével Ön korlátozhatja a kiskorúakra ártalmas tartalomhoz való hozzáférést, azonban az ilyen eszközök nem feltétlenül hatékonyak a szolgáltatások keretében fogadott e-mail üzeneteket illetően.

« Vissza az oldal tetejére

26. Egyéb szerzői és tulajdonjogok

A jelen oldal a moock fpi használatára épül, amely a www.moock.org/webdesign/flash/ oldalon érhető el.

« Vissza az oldal tetejére

27. Telefonhívások rögzítése.

A társaságunk és a felhasználók által kezdeményezett valamennyi telefonhívást rögzítjük képzés, a szolgáltatások javítása és a csalás megelőzése, valamint a velünk közölt utasítások pontosságának biztosítása céljából. Valamennyi rögzített hívás társaságunk tulajdonát képezi.

« Vissza az oldal tetejére

28. Legal Notices and Complaints.

 1. For all Customers: If you encounter a problem with the Services, which is not specifically dealt with elsewhere in these Terms of Service, we advise that you contact eucomplaints@j2.com in order to resolve the matter.
 2. For EU Customers: If you are a consumer (meaning a natural person acting outside of their business, trade or profession) resident in the EU, and you are not satisfied with any aspect of the Services and have exhausted the internal mechanisms suggested herein, you can also bring claims arising out of or relating to the Services to the European Commission Online Dispute Resolution platform for online resolution (webgate.ec.europa.eu/odr).

Kalifornia polgári törvénykönyvének 1789.3 szakasza értelmében a kaliforniai vásárlókat az alábbi fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatás illeti meg: Ártájékoztatás. A szolgáltatás mindenkori díjai megtalálhatók az eFax honlapon, továbbá azokról ügyfélszolgálatunk telefonon is ad tájékoztatást. A j2 Global fenntartja a jogot arra, hogy a díjakat, felárakat és havidíjakat megváltoztassa, vagy a fenti 13. szakasz rendelkezései szerint új díjakat vezessen be. Észrevételek. Észrevétel írásban a Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs, 1020 N. Street, #501, Sacramento, CA 95814 címen, telefonon az 1-916-445-1254 számon tehető.

« Vissza az oldal tetejére