Globális átjáró
ország / nyelv

Jogi

KÉRJÜK, AZ OLDAL HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET.

A jelen honlapon („honlap”) található anyagokat a j2 Global Communications, Inc. vagy annak leányvállalata („j2 Global Communications”) az ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásként, kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. Az anyagok egy példányban, az alábbi feltételekkel tölthetők le. A honlapról bármely anyag letöltésével Ön elfogadja a jelen feltételeket. Ha a feltételeket nem fogadja el, akkor ne használja a honlapot, és arról ne töltsön le anyagokat.

VÉDJEGY-INFORMÁCIÓK

A j2, j2 Global, Call Sciences, Consensus, Documagix, eFax, eFax Broadcast, eFax Free, eFax Plus, eFax Pro, eFax Messenger, eVoice, Electric Mail, Easy Faxing Anywhere, j2 Messenger, jBlast, jConnect, jConnect Premier, jConnect Free, JFAX, m4, Onebox, Timeshift, Unifax és What’s Your Number a j2 Global Communications, Inc. vagy annak leányvállalata tulajdonában álló, az Amerikai Egyesült Államokban és egyéb országokban érvényes védjegy vagy bejegyzett védjegy.

Szigorúan tilos és a j2 Global Communications tulajdonában álló védjegy bitorlásának minősül az „efax”, „efaxol”, „efaxolás” kifejezések használata a fax digitális formátumban történő küldésére vagy fogadására irányuló szolgáltatás, illetve tevékenység megjelölésére. A j2 Global Communications folyamatos kampány keretében igyekszik meggyőzni a közvéleményt arról, hogy az „EFAX” kifejezés kizárólag a j2 Global Communications „EFAX” szolgáltatásának jelölésére, és nem a fent leírt módon használható. Ennek érdekében a társaság írásban megkereste az „EFAX” kifejezést szabálytalanul használó kiadványokat és társaságokat, és továbbra is védjegye védelmére törekszik.

A j2 Global Communications védjegyei nyilvánosan kizárólag a j2 Global Communications engedélyével használhatók. A j2 Global Communications védjegyeinek a j2 Global Communications termékeire vonatkozó reklám- és promóciós tevékenység keretében történő méltányos használata a szerzői jogok tulajdonosának megfelelő feltüntetését feltételezi.

SZABADALMI OLTALOM

A j2 Global Communications szolgáltatásai, különösen az eFax®, jConnect® és Onebox® szolgáltatások a következő, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett szabadalmak oltalma alatt állnak: 6,208,638; 6,073,165; 6,597,688; 7,020,132; 6,717,938; 6,999,478; 6,625,642; 6,549,612; 5,675,507; 5,870,549; 6,350,066; 6,564,321; 6,857,074; 5,291,302; 5,459,584; 5,461,488; 6,564,193, továbbá rájuk vonatkozóan egyéb szabadalmi eljárások vannak folyamatban.

EGYSZERES LICENC

A honlapon közölt anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok jogosulatlan felhasználása szerzői jogi, védjegyoltalmi és egyéb jogszabályokat sérthet. Ön a j2 Global Communications honlapjain található információkat és szoftvereket („anyagok”) kizárólag egy számítógépre, személyes, nem kereskedelmi célú belső használat céljából töltheti le, ha az eltérő felhasználást a j2 Global Communications írásban nem engedélyezi, vagy azt az egyes anyagokra vonatkozó licencfeltételek nem teszik lehetővé. A jelen licenc nem minősül tulajdonjog átruházásának, és az alábbi korlátozásokkal érvényes. Tilos:

  1. az anyagok módosítása, valamint kereskedelmi célú, illetve nyilvános kiállítás, előadás, értékesítés vagy bérlet során történő felhasználása;
  2. a szoftveres anyagok visszafordítása, visszafejtése vagy szétbontása, kivéve, ha és amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok megengedik;
  3. az anyagokról a szerzői jogokra és egyéb tulajdonjogokra vonatkozó figyelmeztetés eltávolítása;
  4. az anyagok más személynek történő juttatása. Ön vállalja, hogy megakadályozza az anyagok jogosulatlan másolását.

AZ ANYAGOK TULAJDONJOGA

Az anyagok nemzetközi szerzői jogi törvények és egyéb egyezmények oltalma alatt állnak. Másolásuk, sokszorosításuk, módosításuk, nyilvánosságra hozataluk, feltöltésük, közzétételük, továbbításuk vagy egyéb terjesztésük kizárólag a j2 Global Communications előzetes írásbeli engedélyével történhet. A licenc eltérő rendelkezése hiányában a j2 Global Communications és beszállítói az Ön részére sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem biztosítanak szabadalomhoz, szerzői joghoz, védjegyhez vagy üzleti titokhoz fűződő jogokat. A j2 Global Communications egyéb jogokat írásban vagy az anyagokban található tájékoztatás szerint biztosíthat az Ön részére.

A LICENC FELMONDÁSA

A j2 Global Communications a licencet jogosult bármikor felmondani akkor, ha Ön a Megállapodás feltételeit nem tartja be. A licenc felmondása esetén Ön köteles az anyagokat azonnal megsemmisíteni.

LINKEK

A jelen honlapon található linkek kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és nem minősülnek a hivatkozott honlap, annak szolgáltatója, valamint az azon található, illetve kínált tartalom, termék vagy szolgáltatás vonatkozásában a j2 Global Communications jóváhagyó nyilatkozatának. Az egyes hivatkozott honlapokat Ön az ott közzétett feltételek szerint használja. Ön elfogadja, hogy a j2 Global Communications a pontosság, a szerzői jogok tiszteletben tartása, a jogszerűség és az erkölcsösség szempontjából, illetve egyéb tekintetben nem felelős a hivatkozott honlapok által nyújtott tartalomért, termékért, szolgáltatásért vagy egyéb közlésért. Ön elfogadja továbbá, hogy a j2 Global Communications nem vonható felelősségre harmadik fél honlapjáért, valamint annak használatért.

JOGNYILATKOZAT

AZ ANYAGOKAT A J2 GLOBAL COMMUNICATIONS MEGISMERT ÁLLAPOTUKBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, ÉS NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY AZOK FORGALMAZHATÓK, A SZELLEMI TULAJDONT TISZTELETBEN TARTJÁK, VAGY ADOTT CÉLRA ALKALMASAK. A J2 GLOBAL COMMUNICATIONS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGGEL AZ ANYAGOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATUK MEGHIÚSULÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT (IDEÉRTVE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELMARADT NYERESÉGET, AZ ÜZEMKIESÉST ÉS AZ ADATVESZTÉST IS), MÉG AKKOR SEM, HA A KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL A J2 GLOBAL COMMUNICATIONS TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT. EGYES JOGHATÓSÁGOK TILTJÁK A MÁSODLAGOS VAGY JÁRULÉKOS KÁROKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, ÍGY LEHETSÉGES, HOGY ÖNRE A FENTI KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK.

A j2 Global Communications és beszállítói nem szavatolják továbbá az anyagokban található információk, szöveges és grafikus elemek, linkek és egyéb elemek pontosságát és teljességét. A j2 Global Communications az anyagokat vagy az azokban leírt termékeket bármikor értesítés nélkül módosíthatja. A j2 Global Communications nem vállal kötelezettséget az anyagok frissítéséért.

Kérdése van?
Hívjon minket
01-848-0612
ertekesiteshu@mail.efax.com
9:00AM - 6:00PM CET
alsó sor
Translation Suppressed